بایگانی‌های یورو - صفحه ۵ از ۱۴ - حرف تازه
قیمت دلار و یورو در صرافی ملی ۲۸ دی ۹۸ ۲۸ دی ۱۳۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی ۲۸ دی ۹۸

قیمت دلار و یورو 50 تومان در صرافی ها کاهش یافت.

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی ۲۶ دی ۹۸ ۲۶ دی ۱۳۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی ۲۶ دی ۹۸

قیمت دلار و یورو نسبت به روز گذشته در صرافی ها ثابت ماند.

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی ۲۵ دی ۹۸ ۲۵ دی ۱۳۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی ۲۵ دی ۹۸

قیمت دلار و یورو 100 تومان افزایش یافت.

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی ۲۴ دی ۹۸ ۲۴ دی ۱۳۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی ۲۴ دی ۹۸

دلار و یورو 20 تومان در صرافی ها ارزان شد.

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی ۲۳ دی ۹۸ ۲۳ دی ۱۳۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی ۲۳ دی ۹۸

دلار و یورو 30 تومان در صرافی ها ارزان شد.

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی ۲۲ دی ۹۸ ۲۲ دی ۱۳۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی ۲۲ دی ۹۸

دلار و یورو 50 تومان در صرافی ها ارزان شد.

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی ۲۱ دی ۹۸ ۲۱ دی ۱۳۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی ۲۱ دی ۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ها 100 تومان نسبت به روز پنجشنبه کاهش یافت.

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی ۱۷ دی ۹۸ ۱۷ دی ۱۳۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی ۱۷ دی ۹۸

دلار 50 و یورو 150 تومان نسبت به روز گذشته در صرافی ها گران شد.

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی ۱۶ دی ۹۸ ۱۶ دی ۱۳۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی ۱۶ دی ۹۸

قیمت دلار و یورو نسبت به روز گذشته تغییری نداشت.

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی ۱۵ دی ۹۸ ۱۵ دی ۱۳۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی ۱۵ دی ۹۸

قیمت دلار و یورو نسبت به روز گذشته تغییری نداشت.

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی ۱۴ دی ۹۸ ۱۴ دی ۱۳۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی ۱۴ دی ۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ها افزایش یافت.

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی ۱۲ دی ۹۸ ۱۲ دی ۱۳۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی ۱۲ دی ۹۸

قیمت دلار و یورو باز هم در صرافی ها ثابت ماند.

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی ۱۱ دی ۹۸ ۱۱ دی ۱۳۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی ۱۱ دی ۹۸

قیمت دلار و یورو بار دیگر ثابت ماند.

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی ۱۰ دی ۹۸ ۱۰ دی ۱۳۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی ۱۰ دی ۹۸

قیمت دلار و یورو ثابت ماند.

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی ۹ دی ۹۸ ۰۹ دی ۱۳۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی ۹ دی ۹۸

قیمت دلار و یورو تغییری نکرد.

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی ۸ دی ۹۸ ۰۸ دی ۱۳۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی ۸ دی ۹۸

قیمت دلار اندکی در صرافی ها کاهش یافت.

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی ۷ دی ۹۸ ۰۷ دی ۱۳۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی ۷ دی ۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ها نسبت به روز پنجشنبه ثابت ماند.

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی ۵ دی ۹۸ ۰۵ دی ۱۳۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی ۵ دی ۹۸

در هفته ای که گذشت دلار و یورو تغییر چندانی در صرافی ها نداشتند.

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی ۱ دی ۹۸ ۰۱ دی ۱۳۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی ۱ دی ۹۸

دلار 40 تومان در صرافی ها گران شد.

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی ۳۰ آذر ۹۸ ۳۰ آذر ۱۳۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی ۳۰ آذر ۹۸

دلار و یورو گران شدند.

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی ۲۸ آذر ۹۸ ۲۸ آذر ۱۳۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی ۲۸ آذر ۹۸

ثبات دلار و یورو در صرافی ها تداوم یافت و همچنان با نوسان جزیی معامله می شود.

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی ۲۶ آذر ۹۸ ۲۶ آذر ۱۳۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی ۲۶ آذر ۹۸

دلار 100 و یورو 200 تومان در صرافی ها نسبت به روز گذشته گران شد.

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی ۲۵ آذر ۹۸ ۲۵ آذر ۱۳۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی ۲۵ آذر ۹۸

دلار 100 تومان گران شد اما یورو تغییری نکرد.

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی ۲۴ آذر ۹۸ ۲۴ آذر ۱۳۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی ۲۴ آذر ۹۸

دلار و یورو در صرافی ها ارزان شد. یورو با کانال 13 هزار بازگشت.

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی ۲۳ آذر ۹۸ ۲۳ آذر ۱۳۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی ۲۳ آذر ۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ها 50 تومان کاهش یافت.

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی ۲۱ آذر ۹۸ ۲۱ آذر ۱۳۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی ۲۱ آذر ۹۸

دلار و یورو در صرافی ها 500 تومان عقب نشینی کردند.