بایگانی‌های ویزا - حرف تازه
سفارت اسپانیا در تهران به جای پرتغال ویزا صادر می کند ۲۷ تیر ۱۳۹۸

سفارت اسپانیا در تهران به جای پرتغال ویزا صادر می کند

سفارت اسپانیا در تهران بین 24 تیرماه الی 10 دی ماه 1398 به طور موقت ویزای پرتغال صادر خواهد کرد.

صربستان معافیت ویزا برای شهروندان ایرانی را لغو کرد ۱۹ مهر ۱۳۹۷
در پی افزایش تقاضای پناهندگی

صربستان معافیت ویزا برای شهروندان ایرانی را لغو کرد

وزیر کشور صربستان اعلام کرد: معافیت ویزا برای شهروندان ایران به دلیل سوءاستفاده آنان از این تسهیلات لغو شده است.