بایگانی‌های تطبیق - حرف تازه
ایمان محمد پور نیک بین به شهرداری سیاهکل بازگشت ۰۸ دی ۱۳۹۷
هیئت تطبیق با روند استیضاح مخالفت کرد؛

ایمان محمد پور نیک بین به شهرداری سیاهکل بازگشت

هیئت تطبیق فرمانداری سیاهکل با روند استیضاح دکتر نیک بین شهردار این شهر مخالفت کرد.

لایحه همسان سازی حقوق کارکنان شهرداری رشت به شورا ارسال شد ۲۱ شهریور ۱۳۹۷
طی مکاتبه ای از سوی علی بهارمست؛

لایحه همسان سازی حقوق کارکنان شهرداری رشت به شورا ارسال شد

سرپرست شهرداری رشت با ارسال لایحه همسان سازی حقوق کارکنان شهرداری رشت به شورای اسلامی شهر رشت خواستار افزایش حقوق کارکنان شهرداری شد.