بایگانی‌های ارز - حرف تازه
قیمت دلار و یورو در صرافی ملی ۱۰ آذر ۹۸ ۱۰ آذر ۱۳۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی ۱۰ آذر ۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ها کاهش یافت.

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی ۷ آذر ۹۸ ۰۷ آذر ۱۳۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی ۷ آذر ۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ها گران شد.

قیمت ارز در صرافی ملی ۲۳ آبان ۹۸ ۲۳ آبان ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی ۲۳ آبان ۹۸

قیمت فروش دلار و یورو 50 تومان در صرافی ها افزایش یافت.

قیمت ارز در صرافی ملی ۲۱ آبان ۹۸ ۲۱ آبان ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی ۲۱ آبان ۹۸

دلار باز هم 50 تومان در صرافی ها گران شد.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱۲ آبان ۹۸ ۱۲ آبان ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱۲ آبان ۹۸

قیمت فروش دلار و یورو 50 تومان در صرافی ها افزایش داشت اما قیمت خرید تغییری نکرد.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۸ مهر ۹۸ ۲۸ مهر ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۸ مهر ۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ها بدون تغییر ماند.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۲ مهر ۹۸ ۲۲ مهر ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۲ مهر ۹۸

دلار و یورو 50 تومان در صرافی ها ارزان شد.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۱ مهر ۹۸ ۲۱ مهر ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۱ مهر ۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ها بدون تغییر ماند.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۰ مهر ۹۸ ۲۰ مهر ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۰ مهر ۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ها بدون تغییر ماند.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱۸ مهر ۹۸ ۱۸ مهر ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱۸ مهر ۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ها بدون تغییر ماند.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۷ مهر ۹۸ ۰۷ مهر ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۷ مهر ۹۸

دلار و یورو در صرافی ها بدون تغییر ماند.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۴ مهر ۹۸ ۰۴ مهر ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۴ مهر ۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ها تغییری نداشت.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۳ مهر ۹۸ ۰۳ مهر ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۳ مهر ۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ها تغییری نداشت.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۳۰ شهریور ۹۸ ۳۰ شهریور ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۳۰ شهریور ۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ها تغییری نکرد.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۱ شهریور ۹۸ ۲۱ شهریور ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۱ شهریور ۹۸

دلار و یورو 150 تومان در صرافی ها ارزان شد.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۷ شهریور ۹۸ ۰۷ شهریور ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۷ شهریور ۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ها تغییری نداشت.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۸ مرداد ۹۸ ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۸ مرداد ۹۸

دلار 50 تومان ارزان شد؛ یورو ثابت ماند.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱۳ مرداد ۹۸ ۱۳ مرداد ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۱۳ مرداد ۹۸

دلار و یورو 50 تومان در صرافی ها ارزان شد.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۹ مرداد ۹۸ ۰۹ مرداد ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۹ مرداد ۹۸

دلار و یورو در صرافی ها 50 تومان ارزان شد.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۵ مرداد ۹۸ ۰۵ مرداد ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۵ مرداد ۹۸

دلار و یورو 50 تومان در صرافی ها ارزان شد.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۳۰ تیر ۹۸ ۳۰ تیر ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۳۰ تیر ۹۸

در ساعات پایانی روز گذشته قیمت دلار و یورو در صرافی ها 50 تومان کاهش یافت و صبح امروز نیز با همان قیمت پایانی دیروز خرید و فروش شد.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۶ تیر ۹۸ ۲۶ تیر ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۶ تیر ۹۸

قیمت دلار و یورو در ادامه روند کاهشی خود به 11650 و 13550 رسید. دلار نسبت به ظهر دیروز 300 و یورو 350 تومان کاهش یافته است.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۵ تیر ۹۸ ۲۵ تیر ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۵ تیر ۹۸

با کاهش مجدد قیمت دلار و یورو در صبح امروز، دلار وارد کانال 11 هزار و یورو وارد کانال 13 هزار شد.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۵ تیر ۹۸ ۲۵ تیر ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۵ تیر ۹۸

دلار 400 و یورو 350 تومان ارزان شد.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۴ تیر ۹۸ ۲۴ تیر ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۴ تیر ۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ها نسبت به روز قبل 100 تومان کاهش یافت.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۳ تیر ۹۸ ۲۳ تیر ۱۳۹۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۲۳ تیر ۹۸

قیمت دلار و یورو در صرافی ها نسبت به روز قبل 100 تومان کاهش یافت.