۹۱ سال قبل پایتخت چگونه گرم می شد؟

بلدیه: ذغال‌های محتکرین به نفع اشخاص بی‌بضاعت ضبط می‌شود.

به گزارش حرف تازه به نقل از تاریخ ایرانی، ۹۱ سال قبل، با فرارسیدن زمستان، حکومت تدابیر تازه‌ای برای رفاه حال مردم پایتخت و گرمایش خانه‌هایشان به کار گرفت. بلدیه تهران در ۲۵ آذر ۱۳۱۰ طی اعلانی در روزنامه اطلاعات از سویی خیال مردم پایتخت‌ را با تعیین قیمت و نیز مشخص کردن مراکز توزیع، از بابت تهیه ذغال مصرفی راحت کرد و از سوی دیگر به محتکران هشدار داد که در صورت احتکار ذغال با آن‌ها به شدت برخورد خواهد کرد. اعلان مذکور به شرح ذیل است:

از طرف بلدیه طهران

برای رفاه اهالی پایتخت کلیه ذغال‌های وارده به شهر در نقاط معینه ذیل:

دروازه شمیران کاروانسرای صدرالله – میدان بلدیه جنب باغ فردوس – میدان محمدیه کاروانسرای میرزا رضا – کاروانسرای جنب دروازه قزوین تحت نظر مامورین بلدیه به معرض فروش خواهد رسید و برای آسایش اشخاص بی‌بضاعت فعلا در داخله شهر چهل شعبه جهت خرده‌فروشی ذغال تعیین شده که یومیه مقدار کافی ذغال به آن نقاط توزیع می‌شود. (ذغال سرندکرده را از قرار چارکی ده‌ شاهی و خاکه‌ذغال را از قرار چارکی سیصد دینار به فروش برسانند) و همیشه ذغال در این نقاط موجود خواهد بود.

خانه‌دارها هم می‌توانند با تحصیل جواز از سرویس ارزاق و اصناف بلدیه از چهار مرکز عمده‌فروشی فوق‌الذکر جهت رفع احتیاج خود ذغال خریداری نمایند.

ذغال معمولی ری پنج قران و ده‌ شاهی و ذغال سمنانی و رشتی از قرار یک ری شش قران. ضمنا به استحضار اهالی می‌رساند که ذغال به مقدار کافی در شهر موجود و بلدیه اقدامات مقتضیه به عمل آورده که همه‌ روزه مقدار کافی وارد می‌شود و به‌هیچ‌وجه جای نگرانی نخواهد بود.

چنانچه اشخاص از قبیل دلال و علاف و کاروانسرادار ذغال احتکار کرده باشند در صورتی که ذغال موجودی خود را به سرویس ارزاق و اصناف بلدیه در ظرف چهل و هشت ساعت اطلاع ندهند از طرف بلدیه ذغال‌های محتکرین به نفع اشخاص بی‌بضاعت ضبط و تقسیم خواهد شد و اشخاصی هم که از وجود انبارهای محتکرین، سرویس ارزاق را مطلع نمایند خرواری دو تومان از قیمت همان ذغال حق کشف دریافت خواهند نمود.

چهل شعبه که با نصب اعلان مخصوص برای خرده‌فروشی ذغال تعیین شده:

ناحیه شمال شرق بلدی ده شعبه

چهارراه سید علی – گذر شیخ سیف‌الدین – سرتخت بربری‌ها – خیابان پستخانه – خیابان دوشان‌تپه –دروازه‌ شمیران – سرچشمه – خیابان منوچهری – خیابان چراغ برق پامنار.

ناحیه جنوب شرق بلدی سیزده شعبه

امامزاده یحیی – خیابان ماشین – بازار عباس‌آباد – خیابان حاج ابوالفضل – سراب منگل – میدان کهنه – سرپولک – باغ ایلچی – بازار مروی – باغ فردوس – چهارسوق بزرگ – بازارچه سعادت – محله کلیمی‌ها.

ناحیه شمال غرب بلدی شش شعبه

چهارراه وزارت جنگ – خیابان یوسف‌آباد – بازارچه کربلایی عباسعلی – چهارراه آقا شیخ هادی – تکیه سنگلج – گلوبندک.

ناحیه جنوب غرب بلدی یازده شعبه

بازارچه آقا شیخ هادی – گذر وزیر دفتر – بازارچه مینو – خیابان امیریه – خیابان جنت گلشن – خیابان گمرک – گذر قلی – خیابان جلیل‌آباد – شهر نو – پاچنار – تکیه چاله حصار.

نمره ۱۲۲۴۳ نمره اعلان ۲۶۸۸ (بلدیه تهران)

۲۵ آذر ۱۳۱۰

۸۵ سال قبل پایتخت چگونه گرم می‌شد؟