از احمدی مقدم و زاکانی تا بذرپاش و نیکزاد؛

۱۲ گزینه تصدی شهرداری تهران معرفی شدند

سخنگوی منتخبین شورای ششم شهر تهران اسامی ۱۲ گزینه تصدی شهرداری تهران را معرفی کرد تا برنامه های خود را ارائه دهند.

حرف تازه – عضو منتخب شورای ششم شهر تهران، اسامی ۱۲ گزینه تصدی شهرداری تهران را معرفی کرد.
مهدی اقراریان در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح ۱۲ گزینه شهرداری تهران گفت: امروز جلسه بررسی کاندیداها با حضور منتخبین شورای ششم برگزار شد. در مرحله قبل به ۴۱ اسم رسیدیم که از این تعداد، برخی انصراف خود را اعلام کردند و ۲۴ نفر باقی ماندند.امروز براساس شاخص‌ها ارزیابی صورت گرفت و منتخبین مردم نظرات خود را اعلام کردند.
وی افزود: این ۱۲ گزینه  به شرح ذیل است:
اسماعیل احمدی مقدم، معصومه آباد، جمال آبرومند، مهرداد بذرپاش، محسن پیرهادی، مازیار حسینی، هابیل درویش، علیرضا زاکانی، عباس علی‌آبادی، رستم قاسمی، سیدصولت مرتضوی و علی نیکزاد.
وی تاکید کرد: این افراد یک هفته وقت دارند برنامه‌های خود را به منتخبین شورای ششم اعلام کنند تا از هفته آینده فرآیند بررسی آغاز شود.
۱۲ گزینه تصدی شهرداری تهران معرفی شدند

۱۲ گزینه تصدی شهرداری تهران معرفی شدند