یکشنبه عید فطر است / با رصد کارشناسان هلال ماه عصر شنبه رویت شد

با رصد کارشناسان، هلال ماه در عصر شنبه سوم خرداد رویت شد، بنابراین یکشنبه ۴ خرداد ماه اول ماه شوال و عید سعید فطر است.

حرف تازه – هلال ماه در عصر شنبه سوم خرداد رویت شد، بنابراین یکشنبه عید فطر است.

با رصد کارشناسان، هلال ماه در عصر شنبه سوم خرداد رویت شد، بنابراین یکشنبه ۴ خرداد ماه اول ماه شوال و عید سعید فطر است.

یکشنبه عید فطر است

یکشنبه عید فطر است