دو انتصاب جدید در شهرداری رشت

یوسف یزدانی در راس منطقه یک شهرداری رشت | علیرضا حسنی مدیر حوزه دفتر شهردار

با انتصاباتی از سوی شهردار رشت، یوسف یزدانی در راس منطقه یک شهرداری رشت و علیرضا حسنی به عنوان مدیر حوزه دفتر شهردار منصوب شدند.

به گزارش حرف تازه، رحیم شوقی شهردار جدید رشت در اولین انتصابات خود، مدیر حوزه دفتر شهردار و شهردار منطقه یک رشت را منصوب کرد.

بر این اساس علی رضا حسنی به عنوان رییس حوزه دفتر شهردار و یوسف یزدانی سرپرست پیشین شهرداری به سمت مدیر منطقه یک منصوب شدند.

علیرضا حسنی سالها حضور در راس مدیریت ارتباطات شهرداری را در کارنامه خود دارد. علاوه بر آن مدیریت حوزه شهردار و ریاست سازمان های فرهنگی-ورزشی و مشاغل شهری نیز در سوابق کاری حسنی دیده می شود. وی از مدیران باتجربه شهرداری رشت به شمار می رود.

یوسف یزدانی نیز پیش از این سرپرستی شهرداری رشت را در کارنامه داشت. وی همچنین سابقه حضور در راس منطقه ۲ شهرداری رشت را نیز در کارنامه خود ثبت کرده بود.