یوسف قیامتیون شهردار لاهیجان عزادار شد

یوسف قیامتیون شهردار منتخب لاهیجان در غم از دست دادن مادر گرامی خود عزادار شد.

حرف تازه – یوسف قیامتیون شهردار منتخب لاهیجان و سرپرست فعلی شهرداری در غم از دست دادن مادر گرامی خود عزادار شد.

تحریریه حرف تازه ضمن تسلیت به ایشان، برای آن مرحومه علو درجات و رحمت واسعه الهی و برای شهردار لاهیجان و سایر بستگان صبر فراوان آرزومند است.