گزینش نهایی کارشناسی ارشد چگونه است؟

براساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش، گزینش نهایی مجازین آزمون کارشناسی ارشد براساس نمره کل حاصل از ۸۰ درصد آزمون و ۲۰ درصد معدل دوره کارشناسی انجام خواهد گرفت.

به گزارش حرف تازه، گزینش نهایی در هر یک از مجموعه‌های امتحانی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته از بین متقاضیانی که براساس کارنامه اولیه مجاز به انتخاب رشته هستند، با توجه به نمره کل اکتسابی و اولویت کد رشته‌های انتخابی و نتیجه بررسی صلاحیت‌های عمومی مطابق ضوابط مربوط انجام خواهد شد و برای هر رشته محل‌های دارای آزمون عملی، نمره کل اکتسابی بعد از آزمون علمی ملاک عمل خواهد بود.

گزینش نهایی کارشناسی ارشد چگونه است؟

همچنین برای فارغ‌التحصیلان رتبه اول دوره کارشناسی حداکثر معادل ۱۰ درصد ظرفیت در هر کد رشته محل براساس اولویت نمره و انتخاب رشته متقاضیان به حائزین شرایط اختصاص داده خواهد شد.

طبق مصوبه سیزدهم شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی، حدنصاب نمره علمی در هر رشته‌ گرایش و در تمامی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و همچنین دانشگاه آزاد بزرگتر یا مساوی پنج است.

بنابراین و به استناد این مصوبه، گزینش نهایی داوطلبان براساس نمره کل حاصل از ۸۰ درصد، نمره آزمون به ۲۰ درصد معدل دوره کارشناسی انجام خواهد شد. به نحوی که ۲۰ درصد معدل دوره کارشناسی براساس مصوبه کمیته مطالعه و برنامه ریزی آزمون تحصیلات تکمیلی به صورت تراز اعمال خواهد شد و در صورت ناپیوسته بودن دوره کارشناسی، میانگین معدل دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته اعمال و تراز خواهد شد.

اعمال ۲۰ درصد معدل دوره کارشناسی بر اساس مصوبه کمیته مطالعه و برنامه‌ریزی آزمون تحصیلات تکمیلی به صورت طراز اعمال خواهد شد و در صورت ناپیوسته بودن معدل دوره کارشناسی، میانگین معدل دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته اعمال و طراز خواهد شد.

به گزارش ایسنا، نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی روز ۲۹ خردادماه ۱۴۰۱ بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت.

انتخاب رشته مجازین آزمون فوق از اول تیرماه آغاز شد و این مهلت فردا شنبه چهارم تیرماه به پایان می‌رسد. این داوطلبان می‌توانند با مراجعه به سایت این سازمان به نشانی www.sanjesh.org و مطالعه دقیق دفترچه راهنما اقدام به انتخاب رشته کنند.

طبق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ نیمه اول شهریورماه اعلام می‌شود تا پذیرفته‌شدگان از اول مهرماه ۱۴۰۱ بتوانند در کلاس‌های دانشگاه محل پذیرش حضور یابند.

منبع: ایسنا