گزارش تصویری یازدهمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان

گزارش تصویری یازدهمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان در ادامه قابل مشاهده است.

به گزارش حرف تازه، گزارش تصویری یازدهمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان در ادامه قابل مشاهده است.