در نشست ناصرحاج محمدی شهردار رشت با محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور راهکارهای وصول مطالبات شهرداری رشت بررسی گردید.

حرف تازه – در نشست ناصرحاج محمدی شهردار رشت با محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور راهکارهای وصول مطالبات شهرداری رشت بررسی گردید. 

در این نشست که با حضور جعفرزاده نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی و حاجی پور عضو شورای اسلامی شهر رشت همراه بود از اعضای تیم داماش تقدیر گردید.