ظهر یکشنبه و به مناسبت هفته قوه قضائیه ناصر حاج محمدی شهردار رشت به همراه رضا رسولی نائب رئیس شورا، فاطمه شیرزاد سخنگو و رئیس کمیسیون بهداشت، محمد حسن عاقل منش رئیس کمیسیون فرهنگی، محمد حسن علیپور و محمدتقی عبدالهی اعضای شورا با احمد سیاوش پور رئیس کل دادگستری استان گیلان دیدار نمودند.

حرف تازه – ظهر یکشنبه و به مناسبت هفته قوه قضائیه ناصر حاج محمدی شهردار رشت به همراه رضا رسولی نائب رئیس شورا، فاطمه شیرزاد سخنگو و رئیس کمیسیون بهداشت، محمد حسن عاقل منش رئیس کمیسیون فرهنگی، محمد حسن علیپور و محمدتقی عبدالهی اعضای شورا با احمد سیاوش پور رئیس کل دادگستری استان گیلان دیدار نمودند.