گزارش تصویری؛

گردهمایی روسای هیئت های تکواندو شهرستان های گیلان در منطقه آزاد انزلی

حرف تازه : گزارش تصویری گردهمایی روسای هیئت های تکواندو شهرستان های گیلان در منطقه آزاد انزلی:

حرف تازه : گزارش تصویری گردهمایی روسای هیئت های تکواندو شهرستان های گیلان در منطقه آزاد انزلی:

photo_2016-09-07_02-12-29 photo_2016-09-07_02-12-52 photo_2016-09-07_02-12-55 photo_2016-09-07_02-12-58 photo_2016-09-07_02-13-00 photo_2016-09-07_02-13-03 photo_2016-09-07_02-13-06 photo_2016-09-07_02-13-09 photo_2016-09-07_02-13-12 photo_2016-09-07_02-13-15 photo_2016-09-07_02-13-17 photo_2016-09-07_02-13-20 photo_2016-09-07_02-13-24