نشست شهردار رشت با قائم مقام مؤسسه ملل و مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان ایران

گام بلند شهرداری برای تحقق ۲۰۰ میلیارد تومان از بودجه سال ۱۴۰۰/ تعیین تکلیف پروژه ساختمان سپیدار

تعیین تکلیف ساختمان سپیدار، نحوه وصول مطالبات شهرداری از دستگاههای اجرایی و اتخاذ گامهای عملیاتی برای تحقق ۲۰۰ میلیارد تومان از بودجه سال ۱۴۰۰ از جمله مواردی بود که در جلسه شهردار رشت، قائم مقام مؤسسه ملل و مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان ایران مورد توافق قرار گرفت.

حرف تازه – تعیین تکلیف ساختمان سپیدار، نحوه وصول مطالبات شهرداری از دستگاههای اجرایی و اتخاذ گامهای عملیاتی برای تحقق ۲۰۰ میلیارد تومان از بودجه سال ۱۴۰۰ از جمله مواردی بود که در جلسه شهردار رشت، قائم مقام مؤسسه ملل و مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان ایران مورد توافق قرار گرفت.

 روز یکشنبه ۱۸ دی ماه ۱۴۰۰ سید امیر حسین علوی شهردار رشت به همراه مجتبی ماه پسند معاون مالی و اقتصادی، هاجر خرمدل مدیر تشخیص و وصول درآمد شهرداری رشت، خوش فطرت مدیر پروژه ساختمان سپیدار نشستی را با قائم مقام مؤسسه ملل و مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان ایران  با هدف تعیین تکلیف بدهی ایجاد شده برای شهرداری در سال ۹۸ و متعاقبا جذب اعتبارات برای پروژه ساختمان سپیدار در پایتخت برگزار نمودند.

ساختمان سپیدار قرار بود در سال ۱۳۹۸ به محل استقرار شهرداری منطقه دو تبدیل شود و هدف شهرداری رشت از خرید این ساختمان تحقق این هدف بود. از طرفی با توجه به محدودیتهای مالی و اعتباری، شهرداری رشت درصدد است تا منابع لازم برای این کار را از طریق وصول بخشی از مطالبات خود از دستگاههای اجرایی خاصه آموزش و پرورش تامین نماید.

بر همین اساس وصول مطالبات شهرداری رشت از آموزش و پرورش و تعیین تکلیف زمینهایی که در تصرف این دستگاه بود با قیمتهای کارشناسی شده و به روز در دستور کار قرار گرفت تا به موجب آن فرآیندهای لازم از طریق بند (ز) تبصره پنج قانون بودجه ۱۴۰۰ اجرا و عملیاتی شود.