نیروهای سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری هر روز نسبت به کنترل دقیق و رفع معایب دستگاه ها و ماشین آلات مجموعه کارخانه آسفالت مبادرت می ورزند.

حرف تازه – نیروهای سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری هر روز نسبت به کنترل دقیق و رفع معایب کارخانه آسفالت سازمان عمران شهرداری رشت مبادرت می ورزند. 

بر پایه این گزارش، کنترل و بررسی دقیق مخازن قیر و تغذیه معدن شن و ماسه روزانه انجام می گردد.

اتاق اپراتور کارخانه آسفالت، فرآیند پخت اتوماتیک آسفالت و وضعیت کیفیت آسفالت تولید شده را به طور مرتب بررسی و کنترل می نماید.

بارگیری کامیون ها با مصالح دانه بندی – که با دستگاه سنگ شکن صورت گرفته است – با نظارت نیروهای سازمان صورت گرفته و برای تولید فرآورده های بتنی و بسته به اعلام نیاز مناطق، ارسال می شود.

گفتنی است، تعمیر و اورهال نمودن ماشین آلات این مجموعه هم روزانه به وسیله کارکنان کارخانه آسفالت صورت می گیرد و با مجموعه این اقدامات، فرآیندهای تولید آسفالت با دقت و به طور مداوم صورت می پذیرد.

کنترل دقیق و رفع معایب کارخانه آسفالت سازمان عمران شهرداری رشت

کنترل دقیق و رفع معایب کارخانه آسفالت سازمان عمران شهرداری رشت

شهرداری رشت