تصمیم گیری در خصوص استیضاح در جلسه آینده

کدام اعضای شورا از پاسخ های شهردار رشت قانع نشدند؟/ پاس رونالدینیویی عباس نژاد به مخالفان علوی؟!

جلسه طرح سوال از سید امیرحسین علوی، شهردار جدید رشت، عصر دیروز و حدود ۷۰ روز پس از آغاز به کار او برگزار شد و در پایان شش عضو شورای اسلامی شهر رشت از پاسخ های او قانع نشدند و در سمت مقابل پنج عضو نیز قانع شدند.

اختصاصی حرف تازه – جلسه طرح سوال از سید امیرحسین علوی، شهردار جدید رشت، عصر دیروز و حدود ۷۰ روز پس از آغاز به کار او برگزار شد و در پایان شش عضو شورای اسلامی شهر رشت از پاسخ های او قانع نشدند و در سمت مقابل پنج عضو نیز قانع شدند.

از آنجا که برکناری شهردار نیاز به ۸ رای در شورای ۱۱ نفره دارد بنابراین بسیار دور از ذهن خواهد بود مخالفان علوی بتوانند در همین مدت زمان کوتاه، دو تن از موافقان او را نیز به جمع خود اضافه کنند اما پروسه استیضاح می تواند با همین تعداد مخالف نیز آغاز شود و با درخواست ۴ عضو طی شود.

با این تفاسیر همانطور که پیش از این نیز اعلام کردیم «علوی می ماند» اما آشوب و وقت کشی همچنان در این شهر ادامه خواهد داشت.

گویا برخی شورانشینانی که طی پنج ماه گذشته سه فرد را برای حضور در راس شهرداری رشت برگزیده اند اصرار به تغییری دیگر دارند اما هنوز توان و رای کافی برای برکناری علوی ندارند.

هرچند آرای اعضای شورا مخفی است اما طبق شنیده ها و با بررسی مواضع هریک از اعضای شورا در روزهای گذشته به نظر می رسد ترکیب اعضای شورا در صف بندی موافقان و مخالفان علوی بدین شرح است:

موافقان علوی و ادامه کار او: سید حسین رضویان، مجید عزیزی، رضا عاشری، هادی رمضانی و علیرضا تاج شهرستانی

مخالفان علوی و افرادی که قانع نشدند: محمدحسین واثق کارگرنیا، رضا نوری هریس، مسعود عباس نژاد، نادر حسینی، شمس شفیعی و حسن کریمی کرنق

البته پیش از جلسه دیروز به نظر می رسید شفیعی و کریمی کرنق رای مخالف ندهند اما این دو نیز ظاهرا رای به قانع نشدن داده اند. اما ناگفته نماند تمامی این لیست بر مبنای شنیده ها است و هیچگونه قطعیت و رسمیتی ندارد.

در بین تمامی اعضای شورا حرکت رونالدینیویی مسعود عباس نژاد در نوع خود جالب توجه بود که در ساعات قبل از برگزاری جلسه طی مصاحبه ای اعلام کرد: «از ابتدا هیچ یک از اعضای شورا قصد تغییر شهردار را نداشتند» تا نگاهش همسو با موافقان ادامه کار علوی باشد اما در ادامه و در طی برگزاری جلسه ظاهرا او نیز با رای خود پاس رونالدینیویی به مخالفان علوی داده است! هرچند از همان زمان مصاحبه نیز تا حدودی مشخص بود کارگرنیا، نوری هریس، عباس نژاد و حسینی چهار مخالف اصلی ادامه کار علوی هستند. تنها مساله این است که باید از عباس نژاد پرسید در صورتی که قصد ادامه این جریان و برکناری زودهنگام شهردار را دارد با این حرکت رونالدینیویی آیا قصد فریب رسانه ها و مردم را داشته است؟

به هرحال باید صبر کنیم و ببینیم تصمیم گیری در خصوص استیضاح یا عدم استیضاح به کجا خواهد رسید با این که شواهد نشان می دهد در پایان این پروسه نیز «علوی می ماند»!