کاندیدای انتخابات رشت با سابقه فراری دادن نخبگان و نابودی محیط زیست | دلخوش به چه باشیم؟

همین کاندیدا قصد دارد نماینده رشت شود و احتمالا در میتینگ های انتخاباتی اش وعده بها دادن به جوانان و استفاده از ظرفیت نخبگان و رفع مشکلات محیط زیستی رشت را نیز مطرح خواهد کرد و انتظار دارد مردم نیز برایش گلریزان کنند و از حضورش استقبال کنند! اما حقیقتا با چنین رد پایی در این شهر، در خصوص این کاندیدا دلخوش به چه باشیم؟

اختصاصی حرف تازه، از عجایب انتخابات این دوره مجلس شورای اسلامی، حضور یک کاندیدای انتخابات رشت با سابقه فراری دادن نخبگان و نابودی محیط زیست است. البته این تنها کاندیدای عجیب این دوره از انتخابات نیست و به سوابق دیگر کاندیداهای انتخابات نیز خواهیم پرداخت. اما در این مطلب قصد داریم بدون ذکر نام به بررسی گوشه ای از اقدامات این کاندیدا بپردازیم.

چندی قبل بود که یک جوان نخبه گیلانی طرحی دارای ثبت اختراع برای حل یکی از معضلات اصلی زیست محیطی استان گیلان ارائه کرد اما آنقدر توسط مسئولان به این مدیر و آن مدیر پاس داده شد و طبقات ادارات مختلف را بالا و پایین رفت که در نهایت با وجود عشق و علاقه فراوان به زادگاه خود، قید اجرای طرحش در رشت را زد و مهاجرت کرد تا شاید در کشوری دیگر فرصتی برای اجرای ایده هایش فراهم شود.

مدتی گذشت و همان موضوع محیط زیستی مرتبط با حوزه مدیریت پسماند که اتفاقا از مهم ترین مشکلات محیط زیستی رشت است به یکی از حامیان مالی و انتخاباتی همین کاندیدا سپرده شد و رشت و مجموعه مدیریت شهری مدتها تاوان وعده های بی سرانجام این گروه را پرداخت کرد. اگر به جای چنین رانتی، به جوانان نخبه این شهر فرصت داده می شد بدون شک تا امروز شاهد این حجم از مشکلات محیط زیستی نبودیم.

جالب آن که حالا همین کاندیدا قصد دارد نماینده رشت شود و احتمالا در میتینگ های انتخاباتی اش وعده بها دادن به جوانان و استفاده از ظرفیت نخبگان و رفع مشکلات محیط زیستی رشت را نیز مطرح خواهد کرد و انتظار دارد مردم نیز برایش گلریزان کنند و از حضورش استقبال کنند! اما حقیقتا با چنین رد پایی در این شهر، در خصوص این کاندیدا دلخوش به چه باشیم و چگونه ناامید کردن یک جوان نخبه و ایجاد رانت برای نزدیکانش را از یاد ببریم؟

بدون شک مردم رشت نیز در صورتی که نسبت به گذشته برخی افراد بیشتر مطلع شوند به وعده های توخالی اینگونه کاندیداها توجهی نخواهند کرد و مجال خودنمایی بیشتر و کسب جایگاه های بالای مدیریتی از جمله نمایندگی مجلس از رشت را به آنها نخواهند داد.