کارگرنیا رئیس شورای شهر رشت شد | اعضای هیات رئیسه شورا مشخص شدند

برای سومین سال متوالی محمد حسین واثق کارگرنیا به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر رشت انتخاب و اعضای هیات رئیسه شورای شهر مشخص شدند.

به گزارش حرف تازه، در نود و چهارمین جلسه علنی شورا که با دستور جلسه انتخاب هیات رئیسه سال سوم از عمر شورای ششم رشت برگزار شد برای سومین سال متوالی و با یازده رای قاطع محمدحسین واثق کارگرنیا رئیس شورای شهر رشت شد.

هادی رمضانی با یازده رای موافق به عنوان نایب رئیس شورای رشت انتخاب شد.

مجید عزیزی نیز با یازده رای اعضای شورا به عنوان خزانه دار انتخاب شد.

حسن کریمی کرنق و رضا عاشری نیز به عنوان منشی اول و دوم شورای ششم در سال سوم فعالیت انتخاب شدند.

نادر حسینی و محسن سماکچی برای جایگاه سخنگوی شورای رشت کاندیدا شدند که با هفت رای موافق محسن سماکچی به عنوان سخنگوی شورا انتخاب شد.