انتقاد عضو شورا از سوء مدیریت در کود آلی رشت؛

کارخانه کود آلی حیاط خلوت مدیران رانتی

«مجید عزیزی» عضو کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی رشت؛ کارخانه کود آلی را حیاط خلوت برخی مدیران دانست و خواستار ورود دستگاه بازرسی استان به موضوع فعالیت کارخانه کود آلی رشت شد.

به گزارش حرف تازه به نقل از مرور، عزیزی درجلسه هففته گذشته شورای شهر رشت در ابتدا با ارایه گزارشی از فعالیت کارخانه کود آلی طی دو دهه گذشته، وجود سوء مدیریت در کاهش پردازش و تفکیک پسماند در خطوط این کارخانه را موجب انتقال بیش از همیشه پسماند به مرکز لندفیل سراوان عنوان کرد و گفت: ادعای مدیریت کامل پسماند شهر رشت با وضع موجود بیشتر شبیه داستان طنز ‌خنده دار شده است.

مجید عزیزی با اشاره به پیش بینی های مدیریت پسماند شهرستان رشت طی دوره های گذشته برای افزایش ظرفیت خطوط کارخانه زباله سوز و احداث سالنهای جدید بر مبنای ریجکت سوز و خطوط مدرنِ تولید کود تصریح کرد: مقرر شده بود سالن‌های جدید با تکنولوژی پیشرفته احداث و با ساخت کارخانه زباله سوز، مشکل پسماند استان و دفنگاه سراوان برای همیشه رفع شود، اما با وجود تغییرات مدیریتی در سطح استان ‌و شهرداری رشت و عدم تخصیص بودجه مناسب در زمان خود و نبود مدیران فنی و متخصص و کاربلد و انتخاب مدیران رانتی و وابسته به جریانات قدرت در راستای منافع تعریف شده تیمی موجب شد این کارخانه به حیاط خلوت مدیران تبدیل شده و هم اکنون شاهد وضعیت اسفبار آن باشیم.

انتخاب مدیران رانتی و وابسته به جریانات قدرت در راستای منافع تعریف شده تیمی موجب شد این کارخانه به حیاط خلوت مدیران تبدیل شود.

عضو کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی رشت با تاکید به قدیمی و معیوب بودن دو خط این کارخانه اظهار کرد: ‌دو خط جدید الاحداث نیز بدلیل مشکلات فنی با شرکت سازنده «شهاب خودرو» هیچ کارکردی ندارند.

این کارخانه در حال حاضر تبدیل به بارانداز زباله‌های رشت و شهرستانهای اطراف تبدیل شده که به آن حمل و با تعویض ماشین با نام کودآلی گیلان به سراوان منتقل می‌شوند.

وی در ادامه عدم احداث سالن‌های تخمیر مورد نیاز برای ساخت کود، پیشرفت فیزیکی کمتر از ۲۰درصد کارخانه زباله سوز، ‌کارایی بسیار ضعیف تصفیه خانه با تکنولوژی ابتدایی، ‌نیاز به احداث تصفیه خانه جدید و راه اندازی خطوط جدید را در ناکارآمدی مدیریت های این بخش عنوان کرد و افزود: ادعای مدیریت کامل پسماند شهر رشت با وضع موجود بیشتر شبیه داستان طنز ‌خنده داریست که تنها برای علاقمندان خوش باور قابل درک است.

عزیزی اظهار کرد: به نظر می‌رسد این کارخانه در حال حاضر تبدیل به بارانداز زباله‌های رشت و شهرستانهای اطراف تبدیل شده که به آن حمل و با تعویض ماشین با نام کودآلی گیلان به سراوان منتقل می‌شوند تا  ضمن مدیریت افکار عمومی از شدت نارضایتی مردم رنج کشیده سراوان بکاهند. اما به نظر می‌رسد که با فشار افکار عمومی و رنج مردم سراوان و قول مسؤولین برای تعطیلی آن باید شاهد کلاف سردرگم و ‌پیچیده مدیریت پسماند تا مدتها باشیم.

عزیزی در ادامه خواستار ارایه گزارشی از حسابرسی سال گذشته که حاوی تخلفات و سوء مدیریت عدیده و مکتوب است شد و از دستگاه های بازرسی و دستگاه قضا درخواست کرد بطور جدی به موضوع ورود کنند.