برای چندمین سال متوالی

کارخانجات هپی لند در تدوین استانداردهای ملی مشارکت کرد

گروه کارخانجات پوشاک هپی لند باری دیگر در تدوین استاندارد های خود در زمینه نساجی و پوشاک به صورت ملی مشارکت کرد و به عضویت حقوقی کمسیون فنی تدوین استاندارد نساجی سازمان ملی استاندارد ایران منصوب شد.

حرف تازه – گروه کارخانجات پوشاک هپی لند باری دیگر در تدوین استانداردهای خود در زمینه نساجی و پوشاک به صورت ملی مشارکت کرد و به عضویت حقوقی کمسیون فنی تدوین استاندارد نساجی سازمان ملی استاندارد ایران منصوب شد.

بنابر گزارش سازمان استاندارد ملی ایران ، کارخانجات هپی لند توانسته است در تدوین استانداردهایی همچون :
استاندارد شناسه گذاری اندازه پوشاک ؛ روش شناسایی ایجاد جداول اندازه بدن و بازه ها (با کد ۳۶۲۷-۳)
روش استاندارد برای اندازه گیری البسه ( با شماره ملی ۱۵۸۴۸)
پرودیجیتال واژگان و اصطلاحات مورد استناد لباس مجازی ( با شماره ملی ۱۵۶۲۳)
شرایط محیطی استاندارد برای آماده سازی و انجام آزمون و لباس نوزاد ( با شماره ملی ۹۴۸)، به صورت ملی مشارکت کند.
گفتنی است هپی لند در همین راستا نیز توانست ۳ پروانه بهره برداری کاربرد – علامت – تشویقی نظیر البسه حلقوی بافت پودی پنبه به شماره ملی ۱۴۶۵
، البسه پودی و تاری پلی استر کشیده و تکسچرایز به شماره ملی ۱۱۵۳،البسه حلقوی پودی از جنس آکریلیک به شماره ملی ۱۰۴۵ را نیز اخذ کند.
شایان ذکر است ، مهندس پانته آصادقی؛ مشاور ارشد مدیرعامل هلدینگ هپی لند نیز به نمایندگی از این مجموعه کارخانجات و در راستای تحقق این مشارکتها و به دعوت سازمان استاندارد به عنوان عضو حقوقی در کمسیون فنی تدوین استاندارد نساجی سازمان استاندارد ملی ایران حضوری فعال داشت.
هلدینگ هپی لند به عنوان شرکت مادر، شامل کارخانجات این مجموعه با ۵۲ شعبه در سراسر کشور ، اقامتگاه بوم گردی ماه سو در بندرانزلی ، مرکز تجاری ۵ طبقه هپی مارت در منطقه آزاد انزلی ، فروشگاه های زنجیره ای هپی لند با عنوان هایپرلند ، هتل های لوکس ملنیوم و مجموعه شرکت های ساختمان سازی نوین تیرداد در عرصه اقتصادی کشورمان حضوری فعال دارد.
کارخانجات هپی لند در تدوین استانداردهای ملی مشارکت کرد

کارخانجات هپی لند در تدوین استانداردهای ملی مشارکت کرد

روابط عمومی هلدینگ هپی لند