چه کسی ترمز شورای شهر رشت را می کشد؟ | استیضاح شهردار به دلیل «ننشستن» با برخی اعضا؟!

ساله استیضاح شهردار رشت فارغ از نتیجه آن، سوالات مهمی را به همراه داشته است؛ اینکه شورا تا چه زمانی می تواند به لج و لجبازی ادامه دهد و شهر را در مسیر بی ثباتی قرار دهد و در نهایت چه کسی ترمز شورای شهر رشت را می کشد؟

اختصاصی حرف تازه، هرچند به نظر می رسد با اضافه شدن هادی رمضانی به جمع مخالفان استیضاح، کار مخالفان علوی برای برکناری او بسیار سخت شده است اما به هر حال هر طرح سوال و استیضاحی، تمرکز شهردار و مجموعه مدیریت شهری را می گیرد و رشت را از مسیر فعالیت شبانه روزی و رشد و توسعه دور می کند.

در طول سالیان گذشته رشت کم از چنین شوراهایی آسیب ندیده است که بار دیگر در شورای ششم شاهد چنین سطحی از اختلافات باشیم. چه کسی است که باور قلبی به نگرانی این گروه از شورانشینان از اوضاع و احوال شهر داشته باشد و گمان کند این طرح سوالات پیاپی و استیضاح شهردار از سر دلسوزی است؟

پای حرفشان که بنشینی برخی معتقدند علوی تک روی می کند و از آن زمان تا حالا حتی با ما ننشسته است! اما آخر متوجه نشدیم باید بنشیند که چه شود؟ بنشیند که با اعضا چای بنوشد و عرض ارادت کند؟ یا آن که این نشستن های خصوصی چیزی به دنبال دارد؟ این نشستن چه مزیتی دارد که در جمع نشستن، نشستن محسوب نمی شود و باید جداگانه و شاید هم مخفیانه بنشیند؟ و حالا هم احتمالا به جرم اینکه ننشسته است استیضاح شود؟!

آیا واقعا متر و معیار ماندن و رفتن شهردار برای برخی به «نشستن» یا «ننشستن» بستگی دارد؟ و اگر چنین است چه کسی ترمز چنین شورایی را می کشد که با آینده یک شهر و یک میلیون نفر بازی می کند؟ چطور شورا به خودش جرات می دهد هرطور دلش می خواهد رفتار کند و هیچ کس هم جلودارش نیست؟ حاصل چنین اقداماتی جز نارضایتی بیشتر مردم است؟ آیا واقعا این شهر و استان کسی را ندارد که در مقابل چنین مسائلی بایستد؟!

شورای ششم زمانی که علوی را انتخاب کرد باید می دانست که او کلا اهل «نشستن» نیست. علوی به فعالیت هرروزه عادت دارد و شورا هم می تواند پا به پای او گام بردارد. نه اینکه او را نیز متوقف کند و انتظار «نشستن» داشته باشد! البته که امیدواریم اینطور نبوده باشد و تمام اینها در حد یک شنیده باقی بماند!