آزمون مهم اعضای پارلمان شهری در طرح سوال روز شنبه

چهارمین انتخاب در پنج ماه یا رای به ثبات مدیریتی؟/ رشت در بدترین رکوردها شهر اولین ها می شود؟

با برگزاری جلسه عصر دیروز شورای اسلامی شهر رشت مقرر شد جلسه طرح سوال از شهردار رشت روز شنبه هفته آینده برگزار شود. 

اختصاصی حرف تازه – با برگزاری جلسه عصر دیروز شورای اسلامی شهر رشت که بیستمین جلسه شورا به شمار می رفت مقرر شد جلسه طرح سوال از شهردار رشت روز شنبه هفته آینده برگزار شود.

این در حالی است که طی روزهای گذشته ماجرای طرح سوال شورانشینان با واکنش های منفی در سطح جامعه و فضای مجازی همراه بوده تا جایی که گفته می شود مسئول ارشد دولت در استان یعنی اسدالله عباسی استاندار گیلان نیز به ماجرا ورود کرده و طی جلسه ای با اعضای شورا خواستار به تعویق انداختن طرح سوال از شهردار رشت شده است.

شورای ششم رشت از آغاز به کار خود تا این لحظه در مدت زمانی حدود ۵ ماه، سه فرد را برای حضور در راس شهرداری رشت انتخاب کرده است. اعضای پارلمان شهری در ابتدا سید محمد احمدی شهردار اسبق رشت را برگزیدند که این انتخاب نافرجام با کناره گیری احمدی همراه شد. در ادامه علی بهارمست به عنوان سرپرست شهرداری رشت انتخاب شد و پس از آن سید امیرحسین علوی به عنوان شهردار رشت معرفی گردید.

اکنون با گذشت دو ماه از آغاز به کار علوی، شورانشینان بار دیگر دست به طرح سوال از شهردار منتخب زده اند که در صورت قانع نشدن شورانشینان از پاسخ های شهردار، پروسه استیضاح و برکناری علوی نیز در پیش خواهد بود و منجر به ورود شورانشینان برای چهارمین انتخاب طی حدود پنج ماه خواهد شد.

به نظر می رسد در این صورت شورای ششم رکورد منحصر به فردی را ثبت خواهد کرد که شاید کمتر شهری در تجارب تاریخی خود آن را لمس کرده باشد! انتخاب چهار فرد در پنج ماه برای حضور در راس شهرداری! باید دید اعضای شورا رای به ثبات مدیریتی خواهند داد یا آن که رشت در بدترین رکوردها، شهر اولین ها می شود؟

فارغ از نتیجه طرح سوال روز شنبه، اعضای شورا باید به افکار عمومی پاسخ دهند که آیا رشت شایسته عمر مدیریتی کمتر از دو ماه برای شهرداران است و اینکه آیا دو ماه زمان مناسبی برای ارزیابی عملکرد شهرداران به شمار می رود؟ بدون شک مردم این رفتارهای ناپخته مدیریتی برخی شورانشینان را که منجر به بی ثباتی شهر و عقب ماندگی به جای توسعه خواهد شد به خاطر خواهند سپرد…