آرشیو » محیط زیست
کد خبر : 86657
جمعه - ۲ آبان ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۳

بیانیه شهرداری سیاهکل در خصوص قطع درختان پیر حاشیه میدان دیلمان

حرف تازه – در پی قطع درختان پیر حاشیه میدان دیلمان شهرستان سیاهکل توسط شهرداری که با ایجاد حواشی متعدد توسط یک کانال محلی همراه بود ، بیانیه شهرداری سیاهکل در این خصوص از سوی روابط عمومی این مجموعه منتشر شد.

متن بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
نظر به اینکه در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ مطابق درخواست مسئول فضای سبز شهرداری سیاهکل از شهردار محترم به شماره نامه ی ۶۹۸۵ – ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ با موضوع خطرات ناشی از سقوط درختان پوسیده ی حاشیه خیابان های سطح شهر به ویژه “حاشیه میدان دیلمان” ، کمیسیون فضای سبز شهرداری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ تشکیل و بعد از بازدیدهای بعمل آمده نسبت به قطع درختان مذکور موافقت و جهت اقدام و جایگزینی درختان جدید به واحد فضای سبز شهرداری ابلاغ گردید ( ۷۴۹۷ – ۱۳۹۹/۰۷/۱۲)
با توجه به این که در تاریخ “۱۳۹۷/۱۰/۱۷” حادثه ای جنب شرکت گاز سیاهکل بر اثر سقوط یک اصله درخت پوسیده و خشک شده رخ داد که سه خودروی سواری دچار خسارات شدید شدند و شهرداری مورد بازخواست و متحمل پرداخت خسارت گردید.
به همین دلیل جهت جلوگیری از بروز حوادث جانی و مالی مجدد ، کمیسیون فضای سبز شهرداری سریعا اقدام عملی را در دستور کار خود قرارداد و درتاریخ “۱۳۹۹/۰۷/۲۷” نسبت به قطع درختان اقدام نمود .
نکته قابل ذکر و مهم ، سقوط یک اصله درخت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ یعنی دو روز قبل از قطع درختان در همان مکان (حاشیه میدان دیلمان) می باشد.
قابل ذکر است ؛ این بیانیه جهت تنویر افکار عمومی صادر شده است. .
روابط عمومی شهرداری سیاهکل

بیانیه شهرداری سیاهکل در خصوص قطع درختان پیر حاشیه میدان دیلمان بیانیه شهرداری سیاهکل در خصوص قطع درختان پیر حاشیه میدان دیلمان بیانیه شهرداری سیاهکل در خصوص قطع درختان پیر حاشیه میدان دیلمان بیانیه شهرداری سیاهکل در خصوص قطع درختان پیر حاشیه میدان دیلمان بیانیه شهرداری سیاهکل در خصوص قطع درختان پیر حاشیه میدان دیلمان بیانیه شهرداری سیاهکل در خصوص قطع درختان پیر حاشیه میدان دیلمان بیانیه شهرداری سیاهکل در خصوص قطع درختان پیر حاشیه میدان دیلمان بیانیه شهرداری سیاهکل در خصوص قطع درختان پیر حاشیه میدان دیلمان بیانیه شهرداری سیاهکل در خصوص قطع درختان پیر حاشیه میدان دیلمان  بیانیه شهرداری سیاهکل در خصوص قطع درختان پیر حاشیه میدان دیلمان بیانیه شهرداری سیاهکل در خصوص قطع درختان پیر حاشیه میدان دیلمان بیانیه شهرداری سیاهکل در خصوص قطع درختان پیر حاشیه میدان دیلمان

بیانیه شهرداری سیاهکل در خصوص قطع درختان پیر حاشیه میدان دیلمان

گیل و دیلم