در جشن پاکسازی تالاب عینک مطرح شد؛

پیمان بازدیدی : این یک حماسه بود / نسیم طواف زاده : کارهای زیادی دستانتان را می بوسد

حرف تازه : در جشن پاکسازی تالاب عینک از سنبل آبی مطرح شد. پیمان بازدیدی : این یک حماسه بود / یک بار گفتم تنهاییم؛ دیگر تنها نیستیم پیمان بازدیدی مدیر عامل موسسه محیط زیستی سرزمین ایده آل ما که به عنوان یکی از دو سمن فعال در پاکسازی تالاب عینک از سنبل آبی تلاش زیادی داشت […]

حرف تازه : در جشن پاکسازی تالاب عینک از سنبل آبی مطرح شد.

پیمان بازدیدی : این یک حماسه بود / یک بار گفتم تنهاییم؛ دیگر تنها نیستیم


پیمان بازدیدی مدیر عامل موسسه محیط زیستی سرزمین ایده آل ما که به عنوان یکی از دو سمن فعال در پاکسازی تالاب عینک از سنبل آبی تلاش زیادی داشت گفت: سپاس از همه کسانی که بی ادعا زحمت کشیدند. نمی توانم از این همه ایثار و بزرگی صحبت کنم. این یک حماسه بود.

وی در ادامه گفت: یک بار گفتم تنهاییم؛ دیگر تنها نیستیم. همه برای حرکت به سمت توسعه کنار هم هستیم

بازدیدی افزود: ما عاشق طبیعت هستیم و با طبیعت زندگی می کنیم. ما نعمت های خدادادی زیادی داشتیم اما عده ای فراموش کردیم و خاکستری شدیم. می خواهیم به این افراد رنگ طبیعت ببخشیم. دنبال یک هدف هستیم آن هم شهری زیبا با طبیعتی مهربان است


مدیر عامل موسسه محیط زیستی سرزمین ایده آل ما در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: مطالبه مردم شهر رشت این است که این تالاب تغییر کند و باید یک صدا شویم تا تالاب عینک یک نمونه گردشگری در کشور شود. برای رودخانه های زرجوب و گوهر رود هم باید یکصدا شویم. هرجا مشکلی هست باید در کنار هم حل کنیم.


نسیم طواف زاده : راه دراز است و کارهای زیادی دستان شما را می بوسد

مدیرعامل موسسه محیط زیستی سبزکاران بالان درابتدا گفت : زیبا پیش چشمان شما کوچک است وقتی اینچنین محکم و آرام قدم ها را برمی دارید.


نسیم طواف زاده با اشاره به اتحاد گروه های مردم نهاد و مسئولین گفت: راه دراز است و کارهای زیادی دست شما را می بوسد اما مطمئنم می توانیم مسیری را طی کنیم که به تغییرات زیادی بینجامد.

عکس : آرشیو