پیروز درگذشت | بدرود پسر زیبای ایران زمین

حس و حال عجیبی است. خبر کوتاه است و درناک. پیروز درگذشت…

به گزارش حرف تازه، حس و حال عجیبی است. خبر کوتاه است و دردناک. پیروز درگذشت…

توله یوز زیبای ایران زمین، پیروز، روز سه شنبه ۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ در ۱۰ ماهگی چشم از دنیا فروبست و قلب میلیون ها ایرانی با رفتن او شکست.

چشمان زیبای پیروز تا ابد در ذهن ایرانیان خواهد ماند و تراژدی دردناک او از یاد ها نخواهد رفت.

علت مرگ پیروز، نارسایی کلیوی اعلام شد. پیروز به دلیل شرایط نامساعد کلیوی برای دیالیز روز ۸ اسفند به بیمارستان و اتاق عمل منتقل شد.

بدرود پسر زیبای ایران زمین… بدرود پیروز زیبا…