طی حکمی از سوی وزارت کشور پیروز حناچی به طور رسمی به عنوان شهردار تهران معرفی شد.

حرف تازه – علی اعطا عضو هیئت رئیسه و سخنگوی شورای اسلامی پایتخت از صدور حکم پیروز حناچی برای شهرداری تهران خبر داد.

اعطا اعلام کرد: وزیر محترم کشور امروز چهارشنبه ۷ آذر حکم پیروز حناچی شهردار منتخب شورا را صادر کردند. از هیات محترم دولت، به ویژه شخص رئیس جمهور و همچنین وزرای محترم کشور و اطلاعات که با سعه صدر موضوع صدور حکم شهردار منتخب را دنبال کرده و در طول مدت پیگیری با شورا تعامل کردند قدردانی می کنیم.

photo_۲۰۱۸-۱۱-۲۸_۱۵-۵۹-۵۴

  • منبع خبر : حرف تازه