معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان تأکید کرد:

پلمب و ابطال پروانه کلینیک های شبانه روزی دندانپزشکی فاقد دندانپزشک

انوش دهنادی‌مقدم، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان از پلمپ و ابطال پروانه کلینیک‌های شبانه روزی دندانپزشکی فاقد دندانپزشک، طی ساعات شبانه روز خبرداد.

حرف تازه – انوش دهنادی‌مقدم، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به پلمب و ابطال پروانه کلینیک های شبانه روزی دندانپزشکی فاقد دندانپزشک و بیان این مطلب که در حال حاضر ۱۵ درمانگاه دندانپزشکی دولتی و خصوصی در استان گیلان در حال ارائه خدمات دندانپزشکی می‌باشند، اظهار داشت: از مجموع این تعداد، ۴درمانگاه به صورت شبانه روزی و ۱۱درمانگاه در دو شیفت صبح و عصر در سطح استان فعال بوده و در حال ارائه خدمات می‌باشند.
وی با تاکید بر این موضوع که هدف ما سهولت دسترسی مردم عزیز گیلان و بیماران به خدمات دندانپزشکی در طول همه ساعات شبانه روز می‌باشد، خاطرنشان کرد: کلینیک‌های شبانه روزی موظف به ارائه خدمات درمانی در طول شبانه روز هستند و تیم نظارتی معاونت درمان دانشگاه با تشدید نظارت‌های سرزده و قاطعیت در برخورد با تخلفات در این حوزه و نیز با بررسی و پیگیری شکایات مردمی، کلینیک‌های متخلف را پلمب و در صورت‌ عدم پوشش شبانه روزی پروانه فعالیت آن‌ها را ابطال خواهد کرد.
پلمپ و ابطال پروانه کلینیک های شبانه روزی دندانپزشکی فاقد دندانپزشک

پلمب و ابطال پروانه کلینیک های شبانه روزی دندانپزشکی فاقد دندانپزشک