پشه آئدس چیست؟ | شناسایی پشه آئدس در رشت و انزلی

مدیر گروه بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی گیلان از شناسایی پشه آئدس در دونقطه محدود از رشت و انزلی خبر داد و گفت: هیچ‌یک از پشه‌های صیدشده بیماری‌زا نبوده‌اند.

به گزارش حرف تازه، محمدرضا امینی، مدیر گروه بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی گیلان در جمع خبرنگاران با تأیید شناسایی پشه آئدس در چند نقه از گیلان، اظهار کرد: سال‌هاست در بسیاری از نقاط اروپا گونه‌ای از پشه به نام آئدس شناسایی و از سال‌ها پیش با رویکرد پیشگیرانه، ایستگاه‌های صید حشره در برخی شهرستان‌های گیلان راه‌اندازی شده است.

پشه آئدس در گیلان

فارس در ادامه این گزارش نوشت: وی با اشاره به فعالیت مستمر کارشناسان بهداشتی گیلان در سال‌های اخیر برای شناسایی و صید پشه آئدس، افزود: تاکنون این‌گونه پشه در دونقطه از بندر انزلی و رشت شناسایی و صیدشده که این پشه‌ها آلوده به ویروس و یا ناقل بیماری نیز نبوده است.

مدیر گروه بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه در شهرستان‌های بندرانزلی و رشت مه پاشی و بهسازی محیط و به‌موازات آن مراقبت‌های حشره‌شناسی صورت می‌گیرد، گفت: این اقدامات جاری و پیشگیرانه برای جلوگیری از ازدیاد این پشه است و جای نگرانی از بابت ازدیاد پشه و شیوع بیماری وجود ندارد.

 

دیارمیرزا نیز نوشت: پشه آئدس ناقل بیماری‌های خطرناک و کشنده‌ای از جمله تب دنگی (تب دنگه) است که امروزه در بسیاری از کشورها شیوع یافته و تلفات انسانی بسیاری نیز داشته است.

پشه آئدس که به ببر آسیایی مشهور است و در مناطق استوایی جهان به‌ویژه آسیای جنوب شرقی از جمله مالزی وجود دارد؛ این پشه ناقل بیماری‌های خطرناک و کشنده‌ای از جمله تب دنگی است که امروزه در بسیاری از کشورها شیوع یافته و تلفات انسانی بسیاری نیز داشته است.

علائم نیش و راهکارهای مقابله با پشه آئدس