پست های عجیب و غریب در شورای شهر رشت!

طی حکمی و با مصوبه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا ساحل فیلسوف از رانندگان تاکسی شهر، به عنوان مشاور رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر رشت و همچنین عضو کارگروه امور ویژه کتاب و کتابخوانی کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا منصوب شد.

حرف تازه – حکایت گیلان نوشت: طی حکمی و با مصوبه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا ساحل فیلسوف از رانندگان تاکسی شهر، به عنوان مشاور رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر رشت و همچنین عضو کارگروه امور ویژه کتاب و کتابخوانی کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا منصوب شد.

اخیرا پست های عجیب و غریب من درآوردی در سطوح مختلف شهرداری و شورا زیاد شده است. حتی در شهرداری تهران به تازگی فردی به عنوان  مشاور در طراحی رویدادها و ارتباطات اجتماعی منصوب شده است. طوری که یک عضو شورا با انتقاد از شهردار تهران گفته است «  در صد سال گذشته چنین پستی وجود نداشته و ظاهرا قرار شده سفره‌ای بیاندازیم و همه دور این سفره بنشینیم و از آن استفاده کنیم»

حالا در رشت هم کارگروه  امور ویژه کتاب و کتابخوانی راه اندازی شده است. آن هم به جای این که از  فعالان اصلی فرهنگی و دانشگاهی استفاده کنند از یک شخصی استفاده می کنند که در بهترین حالت چند کتاب داخل تاکسی اش گذاشته است و هر از چندگاهی شهرداران رشت در تاکسی وی عکس یادگاری می گیرند. این شد کار فرهنگی!