شهرداری لاهیجان در ادامه فعالیت های مستمر خود در راستای بهبود فضای شهری، اقدام به آسفالت برخی معابر، جدول گذاری در نقاط مورد نیاز، نقاشی دیواری به منظور زیباسازی شهری و سنگفرش برخی مسیرها کرد.

حرف تازه – شهرداری لاهیجان در ادامه فعالیت های مستمر خود در راستای بهبود فضای شهری، اقدام به آسفالت برخی معابر، جدول گذاری در نقاط مورد نیاز، نقاشی دیواری به منظور زیباسازی شهری و سنگفرش برخی مسیر ها کرد.

نقاشی دیواری

 

آسفالت باند کندرو بلوار توحید غربی

رنگ آمیزی نیمکت ها و چراغ های پارک دانشجو

جدولگذاری خیابان سعدی

آسفالت کوچه شهید بهشتی ۲۶

اجرای سنگ انتیک کارگر۱۸

اجرای سنگ انتیک خیابان شیخ زاهد