همه ساله در فصل های پاییز و زمستان استخر لاهیجان میزبان گونه های مختلف پرندگانی است که از کشورهای سردسیر حاشیه دریای خزر به استخر زیبای لاهیجان سفر می کنند.

حرف تازه – پرندگان مهاجر امسال هم مهمان استخر لاهیجان شدند.

همه ساله در فصل های پاییز و زمستان استخر لاهیجان میزبان گونه های مختلف پرندگانی است که از کشورهای سردسیر حاشیه دریای خزر به استخر زیبای لاهیجان سفر می کنند.

پرواز این پرندگان بر فراز استخر و حرکت های دسته جمعی آنان باعث شده شهروندان و مسافران با دادن غذا به استقبال مهمانان فصل سرمای لاهیجان بروند.

امسال هم شهروندان لاهیجان می خواهند میزبان خوبی برای مهمانان پرنده شهر خود باشند.