محمد حسین واثق کارگرنیا:

پرداخت بسته های حمایتی کارکنان در قرارداد نیروهای شرکتی قید شود

رئیس شورای شهر رشت مطرح کرد: از این پس در قرار دادهایی که شهرداری رشت با شرکت های طرف قرار داد پیرامون امور پسماند، فضای سبز و .. منعقد می کند حتما پرداخت بُن کارت های در راستای حمایت و قدردانی از زحمات کارگران شرکتی در مناسبت هایی همچون یلدا، سال نو و روز مرد قید شود تا به لحاظ قانونی مشکلی از این بابت وجود نداشته باشد.

به گزارش حرف تازه، رئیس شورای اسلامی شهر رشت با انتقاد از عدم پرداخت بسته یلدایی به کارگران شرکتی شهرداری رشت گفت: به واسطه شکایتی که در گذشته در این باره انجام شد ، پرداخت بسته حمایتی یلدایی به کارگران شرکتی شهرداری رشت با مشکل مواجه شد و پس از این شهرداری رشت ملزم است در زمان انعقاد قرار داد با شرکت های طرف همکاری در موضوع پسماند، فضای سبز و … پرداخت سه بسته حمایتی به مناسبت سال نو، روز مرد و شب یلدا را همطراز با دیگر کارکنان شهرداری رشت ، برای کارگران شهرداری رشت منعقد و اجرایی کند تا شرکت های طرف قرار داد در این ایام ملزم به پرداخت بسته های به نیروهای شرکتی شهرداری رشت باشند.
 محمد حسین واثق کارگرنیا در یکصد و سیزدهمین جلسه علنی شورا با انتقاد از عدم پرداخت بسته های حمایتی یلدایی به کارگران شرکتی شهرداری رشت بیان کرد: به واسطه شکایتی که در گذشته پیرامون این گونه پرداخت ها صورت گرفت با رای دیوان این گونه پرداخت ها متوقف شده است.
کارگرنیا با بیان اینکه انتظار می رفت با توجه به تورم مالی حاکم از قشر کارگر حمایت بیشتری صورت بگیرد افزود: اعضای شورای رشت بارها به این موضوع تاکید داشتند و انتظار می رفت شهردار رشت از طریقی بسته های یلدایی برای کارگران شرکتی در نظر می گرفت و تاکید می کنم که از این پس در قرار دادهایی که شهرداری رشت با شرکت های طرف قرار داد پیرامون امور پسماند، فضای سبز و .. منعقد می کند حتما پرداخت بُن کارت های در راستای حمایت و قدردانی از زحمات کارگران شرکتی در مناسبت هایی همچون یلدا، سال نو و روز مرد قید شود تا به لحاظ قانونی مشکلی از این بابت وجود نداشته باشد.
رئیس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به اینکه یکی از شرکت ها طی تماس با بنده علت عدم پرداخت بن کارت های یلدا را اعلام کرد تصریح کرد: طی چند روز اخیر که پیگیر پرداخت بسته های یلدایی به کارگران شرکتی شهرداری رشت بودم ، یکی از شرکت ها اعلام کرد که به واسطه جریمه سنگینی که اخیرا توسط مدیریت سازمان پسماند شهرداری رشت به این شرکت تحمیل شده است به لحاظ مالی در تنگنا قرار دارد و معتقدم چرایی این گونه اقدامات باید بررسی شود.