توحید نوبخت که از ژن خوب خاندان نوبخت برخوردار است با حضور در وزارت کشور برای انتخابات مجلس از حوزه انتخابیه رشت کاندیدا شده است.

حرف تازه – در ادامه ثبت نام کاندیداهای مختلف برای انتخابات مجلس، پای یک ژن خوب به انتخابات رشت باز شد.

براین اساس توحید نوبخت که از ژن خوب خاندان نوبخت برخوردار است ظاهرا با حضور در وزارت کشور برای انتخابات مجلس از حوزه انتخابیه رشت کاندیدا شده است.

پدر او محمد باقر نوبخت است که هم اکنون ریاست سازمان برنامه بودجه کشور را بر عهده دارد. معاون رئیس جمهور و سخنگویی دولت بخش دیگری از سوابق پدر او به شمار می رود. محمدباقر نوبخت، پدر این کاندیدای مجلس،نماینده ادوار سوم، چهارم، پنجم و ششم مجلس شورای اسلامی بوده است. 

احتمال می رود دستاوردهای اقتصادی ملموس دولت که نقش محمدباقر نوبخت در آن انکار ناپذیر است و موجب رونق اقتصادی و بزرگ شدن سفره های مردم شده؛ انگیزه فرزند نوبخت را برای حضور در انتخابات دوچندان کرده است!

طرح: کیوان وارثی