پایان هفته ابری و بارانی در گیلان

کارشناس هواشناسی گیلان اعلام کرد: آسمان گیلان تا اوایل هفته پیش رو نیمه ابری و گاه بارانی است؛ هر چند از شدت بارش‌ها در گیلان کاسته شده. این سامانه تا شنبه در گیلان ماندگار است.

به گزارش حرف تازه، کارشناس هواشناسی گیلان با اشاره به تضعیف سامانه بارشی در گیلان گفت: هر چند از شدت بارش‌ها در گیلان کاسته شده، اما در غرب گیلان و مناطق کوهستانی استان همچنان باران می‌بارد.

علائدالین حسینی افزود: این سامانه تا شنبه در گیلان ماندگار است.

وی افزود: دریا امروز با ارتفاع موج حداکثر ۶۰ سانتی متر برای فعالیت‌های دریانوردی و صید مناسب است.

کارشناس هواشناسی گیلان با اشاره به اینکه رطوبت شهر رشت هم اکنون ۹۰ درصد است، گفت: دمای هوا در رشت مرکز استان هم اکنون ۱۵ درجه سلسیوس است.

دیلمان در ۲۴ ساعت گذشته با ۱ درجه روی صفر سردترین و لنگرود با ۲۱ درجه سلسیوس بیشترین دمای استان را داشته است.