پاکسازی حاشیه رودخانه ها و لایروبی زرجوب و گوهررود توسط مدیریت خدمات شهری شهرداری رشت

حوزه مدیریت خدمات شهری در راستای پاکسازی و لایروبی رودخانه های گوهر رود و زرجوب در سال جاری برنامه های متعددی را در دستور کار دارد و بیش از 20 هفته از برنامه هایی نظیر پاکسازی ویژه محلات سپری شده است.

حرف تازه – حوزه مدیریت خدمات شهری در راستای پاکسازی و لایروبی رودخانه های گوهر رود و زرجوب در سال جاری برنامه های متعددی را در دستور کار دارد و بیش از ۲۰ هفته از برنامه هایی نظیر پاکسازی ویژه محلات سپری شده است.

حامد بشردانش با بیان اینکه پاکسازی های صورت گرفته در سطح محلات شهر و حاشیه رودخانه های شهر از لحاظ آماری نسبت به سال گذشته دارای رشد ۱۰۰درصدی بوده است اظهار داشت: عملیات پاکسازی با تعیین نقاط ازپیش تعیین شده تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

مدیرخدمات شهری شهرداری رشت با اشاره به سختی کار پاکبانان عزیز درپاکسازی های اشاره شده تصریح کرد: ازشهروندان عزیز تقاضا داریم از ریختن ضایعات و نخاله ساختمانی در حاشیه زمین های بایر و داخل رودخانه ها جدا خودداری نمایند.

وی در ادامه از عزم حوزه خدمات شهری درشناسایی و برخورد قانونی با خودروهایی که مبادرت به تخلیه ضایعات درمعابر مینمایند خبرداد.

بشردانش در پایان به لایروبی مکانیزه رودخانه های سطح شهر اشاره کرد و گفت: این لایروبی ها از اوایل ماه جاری شروع گردیده و تا اوایل مهرماه ادامه خواهد داشت.