کفایت سرمایه منفی 140 درصد!

وضعیت بحرانی بانک آینده | ساعتی ۵.۵ میلیارد تومان ضرر و زیان انباشته ۱۱۴ هزار میلیارد تومانی

بانک آینده با زیان انباشته ۱۱۴ همتی و کفایت سرمایه منفی ۱۴۰ درصدی در وضعیتی بحرانی قرار دارد. مساله نگران‌کننده اما تاثیر قابل توجه وضعیت این بانک بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران است.

به گزارش حرف تازه به نقل از تجارت نیوز، اهمیت اثر وضعیت نظام بانکی بر نوسانات اقتصادی کشورها بر هیچ‌کس پوشیده نیست. طوری که ناترازی بانک‌ها و انباشت ریسک در شبکه بانکی، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین دلایل بی‌ثباتی و وضعیت اسفناک اقتصاد کلان ایران به شمار می‌رود که نتایجی از جمله بی‌ثباتی مالی، کاهش ارزش پول ملی و تورم را در پی داشته است. به همین دلیل است که بررسی وضعیت بانک‌ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

از همین روی، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود به بررسی وضعیت بانک آینده به عنوان یکی از ناسالم‌ترین بانک‌های ایران پرداخته است. گزارش مرکز پژوهش‌ها حاکی از آن است که بانک آینده تا پایان خردادماه امسال، اضافه برداشتی ۸۰ هزار میلیارد تومانی رقم زده و نسبت کفایت سرمایه این بانک در پایان سال ۱۴۰۱ به رقم نگران‌کننده منفی ۱۴۰ درصدی رسیده است.

طبق این گزارش، بانک آینده در مرور زمان نه تنها نتوانسته خود را در مسیر بهبود قرار دهد، بلکه وضعیت شاخص‌های سلامت این بانک در مسیر تنزل قرار داشته است. بنابراین اقدامات بانک مرکزی برای اصلاح وضعیت بانک آینده کافی نخواهد بود و این مسیر نیازمند حمایت‌ها و تفاهمات فراقوه‌ای است.

دستکاری بانک آینده در صورت‌های مالی

طبق صورت‌های مالی بانک آینده، در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ حدود ۳۰ درصد از مطلبات بانک آینده در دسته مطالبات غیرجاری و مشکوک‌الوصول قرار گرفته است. البته در صورت‌های مالی بانک، سهم مطالبات غیرجاری از کل مطالبات به کمتر از پنج درصد کاهش یافته اما به نظر می‌رسد که این موضوع، به دلیل دستکاری در صورت‌های مالی و ثبت تسهیلات مشکوک‌الوصول در طبقه جاری بوده است.

بانکی که بانکداری نمی‌کند!

بررسی‌ها نشان می‌دهند که در سال ۱۴۰۱ سهم سایر درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی به شدت افزایش یافته و حدود نصف ترکیب درآمدی این بانک را تشکیل داده است. بنابراین بانک از فعالیت اصلی خود منحرف شده است.

در بخش هزینه‌ها نیز بیش از ۸۰ درصد از کل هزینه‌های بانک در سال‌های اخیر، مربوط به پرداخت سود سپرده‌ها بوده است. در سال ۱۴۰۱ نیز بیش از ۱۰ درصد هزینه‌های بانک مربوط به هزینه‌های مالی بوده که در واقع هزینه تامین مالی از بازار بین بانکی است. این تامین مالی با توجه و وضعیت بحرانی بانک آینده بسیار پرهزینه تمام می‌شود و به همین دلیل بانک به اضافه برداشت از بانک مرکزی روی می‌آورد.

تب ۸۰ هزار درجه‌ای اضافه برداشت بانک آینده

مشکلات متعدد بانک آینده در کنار فقدان مدیریت نقدینگی و تامین مالی پروژه‌هایی مثل ایران‌مال، سبب شده است که اضافه برداشت بانک آینده از بانک مرکزی از ۳۲ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ به بیش از ۵۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده است. رشد شدید اضافه برداشت‌های بانک آینده در سال ۱۴۰۲ نیز ادامه یافته و تا پایان خرداد به حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وضعیت کفایت سرمایه بحرانی بانک آینده

شاید نگران‌کننده‌ترین بخش گزارش بازوی پژوهشی مجلس از وضعیت بانک آینده مربوط به نسبت کفایت سرمایه این بانک است که در وضعیتی بحرانی و بسیار خطرناک است. طبق صورت‌های مالی بانک آینده، نسبت کفایت سرمایه بانک در سال‌های اخیر روند نزولی داشته و در سال ۱۴۰۱ نیز به منفی ۱۴۰ درصد رسیده است. این در حالیست که تنها بانک سرمایه با کفایت سرمایه منفی ۳۵۲ درصدی وضعیت وخیم‌تری از بانک آینده دارد.

البته رقم گزارش شده نسبت کفایت سرمایه بانک آینده، با فرض برگشت مطالبات مشکوک‌الوصول بانک و شناسایی درآمد ۲۲ هزار میلیارد تومانی بوده که اگر مطابق نظر بانک مرکزی، این موضوع را در نظر نگیریم، وضعیت کفایت سرمایه بانک بسیار وخیم‌تر خواهد بود.