واکنش سید حسن خمینی به برخورد خشن گشت ارشاد با یک مادر

سیدحسن خمینی نسبت به نحوه برخورد گشت ارشاد با یک مادر واکنش نشان داد.

به گزارش حرف تازه، سیدحسن خمینی در صفحه اینستاگرامی خود با انتشار تصویری از نحوه برخورد خودرو گشت ارشاد با یک مادر نوشت:

این کار هرچه باشد ارشاد نیست، اسلامی نیست، عاقلانه نیست و هیچ منفعتی هم بر آن مترتب نیست.