واردات برنج ممنوع شد

از امروز همزمان با اول شهریورماه ممنوعیت فصلی واردات اجرایی شده است. بدین ترتیب از امروز واردات برنج ممنوع شد.

حرف تازه – از امروز همزمان با اول شهریور ماه ممنوعیت فصلی واردات اجرایی شده است. بدین ترتیب از امروز واردات برنج ممنوع شد.

به گزارش حرف تازه به نقل از ایسنا ، قرار بود از اول مرداد ماه واردات برنج به صورت فصلی ممنوع شود که با تصمیم ستاد تنظیم بازار به اول شهریور ماه موکول شد. بر این اساس از امروز (شنبه) واردات و ترخیص برنج ممنوع می‌شود و تا اول آبان ‌ماه نیز ادامه خواهد داشت.

این در حالی است که طی مدت اخیر با توجه به حجم بالای برنج ‌های دپو شده در گمرک که به حدود ۳۰۰ هزار تن می‌ رسد ، رایزنی ‌هایی برای تغییر در این تصمیم صورت گرفت اما در نهایت نتیجه مذاکرات به اعمال ممنوعیت منتهی شد.

با این وجود صاحبان برنج ‌های رسوبی می ‌توانند با رعایت قانون و حقوق مکتسبه نسبت به ترخیص برنج‌ های خود اقدام کنند.

در حالی با اعمال ممنوعیت فصلی، حدود ۳۰۰ هزار تن برنج در گمرک می ماند که گره اصلی ترخیص آنها در مدت اخیر مسایل ارزی بوده است ؛ به طوری که  بخش عمده ای از برنج های وارداتی در صف تخصیص ارز و یا در مرحله تامین ارز قرار دارند.

واردات برنج ممنوع شد

واردات برنج ممنوع شد