هیچکس برای تو #هشتگ نمی زند⁦

هیچوقت ترند نمیشوند چون با کارگر نمیشود کاسبی کرد چون جهان همیشه محتاج نیروی محرکه کارگر هست و بوده و خواهد بود همانطور که تا دیروز کسی بفکر پرستارها نبود و وقتی جانها را در خطر دیدند به حمایت جهانی برخاستند

حرف تازه – بهادر امیدی: در جامعه ایرانی منحوط شده و سقوط کرده ای که هر روز با انواع و اقسام تزریق ایدئولوژیهای منحرف کننده به اسم چالش از انواع بالش، مالش، تینک،لباسهای پینک و هزاران چرند و پرندهای پوچ منحرف کننده و انواع مردم حزب باد مسخ شده که نمی‌دانند مسیر رفتن به تابوت بی اهمیت بودن در سیستم را طی می‌کنند و با وجود سلبریتی نماهای مصرفی که نان به نرخ روز خوری، ولنگاری و هرزگی عادت کردند بخاطر تصاحب درآمدهای بی حساب کتاب و حیف و میل ثروتی که بین طبقه فرودست تقسیم نمیشود آن هم در نظام شکافنده سرمایه داری درصد کمی به فکر طبقه معتبر، مهجور و رنجور در تنگنای سخت معیشت قرار گرفته کارگر می افتند.

حتی کمتر رسانه یا خبرگزاری های مستقل و غیر مستقل به آن می‌پردازند شاید نمی‌دانند کارگر هم پرستار است اما بجای نجات جان آدمیزاد پرستار چرخه تولید و عرضه و رفاه مردم است اما هیچوقت ترند نمیشوند چون با کارگر نمیشود کاسبی کرد چون جهان همیشه محتاج نیروی محرکه کارگر هست و بوده و خواهد بود همانطور که تا دیروز کسی بفکر پرستارها نبود و وقتی جانها را در خطر دیدند به حمایت جهانی برخاستند.

همین میشود که اول مه (یازده اردیبهشت) در یکی از مهمترین روزهای همبستگی جهانی در عرصه سال جهش تولید در فضای مجازی به ژانگولر بازی و ساخت چالش جدید و لودگی جدیدتری دارد و آن یکی در پخش زنده صفحات مبتذلین فعال اینستاگرامی دست و پا می‌زند بیشتر در منجلاب بی هویتی فرو میرود و در خروجی این دسته از مردمان سراسر دهان جز ادعا و حرافی چیزی نمی ماند و یک مشت کارشناس مسائل روز انواع خاورمیانه دور و نزدیک در تاکسی و فلاسفه نیچه شناس با درک مطلب بسیار بالا در آرایشگاه ها تولید میکنیم!

حرف تازه : انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.