در دیدار مدیرکل راه آهن شمال ۲ با رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مطرح شد

همکاری مشترک برای توسعه مبادلات تجاری منطقه آزاد انزلی

غلام حسین ولدی مدیر کل را آهن شمال (۲)کشور با عیسی فرهادی رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان به منظور بررسی زیر ساخت های اقتصادی و تجاری و لزوم توسعه زیر ساخت های ریلی در راستای ارتقای شاخص های لجستیکی و‌ ترانزیتی منطقه دیدار و تبادل نظر کردند.

به گزارش حرف تازه، غلام حسین ولدی مدیر کل را آهن شمال (۲)کشور با عیسی فرهادی رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان به منظور بررسی زیر ساخت های اقتصادی و تجاری و لزوم توسعه زیر ساخت های ریلی در راستای ارتقای شاخص های لجستیکی و‌ ترانزیتی منطقه دیدار و تبادل نظر کردند.

در این دیدار که معاونین اقتصادی و سرمایه‌گذاری و بندری و حوزه خزر سازمان نیز حضور داشت دو طرف بر لزوم همکاری های مشترک برای فعالسازی کریدور های بین المللی عبوری و توسعه مبادلات تجاری و‌ تراتزیتی از بنادر منطقه آزاد انزلی به روش حمل و نقل ترکیبی(دریایی-ریلی) تاکید داشتند.