امیرحسین علوی در اولین جشنواره ملی شهر خلاق خوراک:

همه حرف ها باید به عمل تبدیل شود

تی تی خبر (حرف تازه) : مهندس امیر حسین علوی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر رشت در اولین جشنواره ملی شهر خلاق خوراک با تبریک اعیاد شعبانیه و روز جوان و با تاکید بر اینکه همه حرف ها باید به عمل تبدیل شود ، گفت : تنها حرف زدن از توسعه و پیشرفت کافی نیست و […]

تی تی خبر (حرف تازه)مهندس امیر حسین علوی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر رشت در اولین جشنواره ملی شهر خلاق خوراک با تبریک اعیاد شعبانیه و روز جوان و با تاکید بر اینکه همه حرف ها باید به عمل تبدیل شود ، گفت : تنها حرف زدن از توسعه و پیشرفت کافی نیست و باید همه حرف ها در حوزه های مختلف اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و هنری و… به منصه ظهور برسد

وی با اشاره به اینکه برگزاری این گونه مراسمات بیشتر به سمت معرفی کیفی و کمی قابلیت هایی است که هر شهر یا استان دارد و اتفاقات جدیدی در سال های اخیر در رشت رقم خورده است و شما امروز شاهد گوشه ای از آن به عنوان برند شهر با عنوان می رشت هستید افزود : ثبت جهانی شهرها در حوزه خوراک در دنیا تعدد و تکثر ندارد و تنها  ۱۱ کشور دنیا هستند که شهر هایشان در این زمینه ثبت جهانی شده اند که در ایران رشت این قابلیت و پتانسیل را داشته است  که به این مهم دست پیدا کند و اصفهان نیز در زمینه صنایع دستی ثبت شود.

علوی اظهار کرد : داشته های ایران کم نیستند و با برگزاری چنین برنامه هایی این داشته ها به مردم و در سطح بین الملل هم به کل دنیا شناسانده می شوند ، همه کسانی که در حوزه ارتباطات و یا در حوزه های دیگر هستند به نوعی باید سفیر اینگونه حرکت های فرهنگی باشند و اگر بخواهیم تغییر را در شهر ، استان و یا کشور ایجاد کنیم باید هر یک سهم خود و رسالت خود را به نحو احسن انجام دهیم و برگزاری اینگونه برنامه ها نیز باید در حوزه بین الملل اتفاق بیفتد تا دنیا با ظرفیت های کم نظیر گیلان آشنا شود