احمد رمضانپور نرگسی مطرح کرد:

هزینه در جهت تولید اشتغال سرمایه گذاری در حوزه های دیگر است/ لزوم توجه به همه ظرفیت های رشت در راستای توانمندسازی اقتصادی شهروندان

احمد رمضانپور نرگسی منتخب اول مردم رشت در شورا با اشاره به شرایط نامطلوب کشور در حوزه اقتصاد و اشتغال نقش مدیریت محلی علی الخصوص مدیریت شهری را در بحران کنونی بسیار برجسته دانست.

حرف تازه – احمد رمضانپور نرگسی با اشاره به شرایط نامطلوب کشور در حوزه اقتصاد و اشتغال نقش مدیریت محلی علی الخصوص مدیریت شهری را در بحران کنونی بسیار برجسته دانست.

منتخب اول شورای شهر رشت با تاکید بر این مطلب که باید با به کار گیری همه ظرفیت های موجود در راستای توانمندسازی شهروندان در حوزه اقتصاد و معیشت گام برداریم اظهار داشت: خوشبختانه شهر رشت نسبت به بسیاری دیگر از نقاط کشور در زمینه ظرفیت، منابع و تولیدات شهری غنی محسوب می گردد و با اعمال یک مدیریت مناسب میتوان از این سرمایه به نحو احسن استفاده کرد.

وی ایجاد و حمایت بنگاه های اقتصادی کوچک در حوزه های مختلف کسب و کار البته با نیاز سنجی تخصصی بازار مصرف و اتکا به تولیدات محلی را بهترین راهکار جهت عبور از بحران رکود اقتصادی موجود دانست که مبادرت به آن در کنار رونق اقتصادی برای بازار حمایت از تولید کنندگان را نیز به ارمغان خواهد آورد.

دکتر رمضانپور با ابراز تاسف از برخی موازی کاری ها و اتلاف زمان و سرمایه موجود به علت فقدان مدیریت صحیح در زمینه برنامه ریزی، منشا بسیاری از مشکلات را نبود یک الگو موفق و یک نقشه راه صحیح دانست و با ذکر این مطلب که مدیریت شهری علی الخصوص در سازمان ساماندهی مشاغل آمادگی ایجاد تعامل با سایر دستگاههای متولی را دارد خواستار توجه ویژه متولیان به حمایت از کسب و کارهای کوچک شد.

وی افزود: بیکاری و فقر ارتباطی مستقیم با افزایش آمار جرم و بزه دارند و یقینا هزینه متولیان در حوزه ایجاد اشتغال بیش از هر چیز یک سرمایه گذاری مثبت در بسیاری از حوزه ها محسوب می گردد و در شرایط کنونی اقتصادی بهترین راهکار اجرایی جهت حمایت از شهروندان حمایت از مشاغل و کسب و کارهای کوچک میباشد.