هزینه اضافه بار در فرودگاه چقدر است ؟

هزینه اضافه بار مسئله‌ای است که حتما باید قبل از سفر از آن اطلاع داشته باشید تا با مشکل مواجه نشوید. قبل از هزینه اضافه بار باید با میزان بار مجاز در هر شرکت هواپیمایی آشنا شوید و به این نکته توجه کنید که تفاوتی ندارد مسیر شما کجاست، اگر از مقدار معین بیشتر بار داشته باشید برای عبور آن باید هزینه جدا بدهید‌. این بار مجاز مشمول بار دستی هم می‌شود و اگر قصد دارید تا مقداری از وسایل خود مثل اشیا گران‌بها و موارد ضروری را همراه با خود ببرید باید از حد مجاز بار دستی نیز اطلاعات کسب کنید. مشکل هزینه اضافه بار بیشتر برای کسانی رخ می‌دهد که تازه قصد مهاجرت دارند و یا محصل هستند. الی گشت در این مقاله قصد دارد تا شما را از هزینه اضافه بار و میزان بار مجاز در فرودگاه مطلع کند، با ما همراه باشید.

به گزارش حرف تازه، با توجه به اینکه شما سفر داخلی یا خارجی دارید، میزان بار مجاز و هزینه اضافه بار متفاوت است. اگر سفر داخلی داشته باشید با توجه به اینکه شرکت‌های هواپیمایی بار مجاز خود را بر اساس کلاس اکونومی تعیین می‌کنند، حد مجاز بار ۲۰ کیلوگرم است‌. اگر بار فردی ۲۱ کیلوگرم شود برای بار اضافی باید هزینه جدا بدهد که این هزینه بر اساس هزینه بلیت، طول پرواز، نوع کلاس پرواز و مقدار و وزن بسته ها تعیین می‌شود‌.

هزینه اضافه بار در سفر داخلی چقدر است؟

به طور کلی با توجه به قیمت بلیت و وزن بار باید ۱ درصد هزینه بلیت را به عنوان هزینه اضافه بار بدهید. برای مثال اگر ۲ کیلوگرم اضافه بار دارید باید ۲ درصد هزینه بلیت را به عنوان هزینه اضافه بار پرداخت کنید‌.همه این موارد به شرکت هواپیمایی نیز بستگی دارد بعضی از آن‌ها درصد بیشتری می‌گیرند و برخی کمتر و یا حتی هزینه حیوانات خانگی یا وسایل ورزشی را جدا محاسبه می‌کنند‌‌.

هزینه اضافه بار - الی گشت

 بار مجاز هر شرکت هواپیمایی – هزینه اضافه بار

 • شرکت هواپیمایی زاگرس

بـار مجاز برای کلاس اکونومی : ۲۰ کیلوگرم

بار مـجاز برای کلاس بیزینس : ۳۰ کیلوگرم

 •  شرکت هواپیمایی کاسپین

بـار مجاز برای کلاس اکونومی : ۲۰ کیلوگرم

بار مجاز برای کلاس بیزینس : ۳۰ کیلوگرم

هزینه اضافه بار شرکت هواپیمایی کاسپین - الی گشت

 • شرکت هواپیمایی قشم ایر – هزینه اضافه بار

بـار مجـاز در این شرکت هواپیمایی در کل ۲۰ کیلوگرم است.

 • شرکت هواپیمایی تابان

بار مجاز برای کلاس اکونومی : ۲۰ کیلوگرم

بـار مجاز برای بیزینس کلاس : ۳۰ کیلوگرم

 •  شرکت هواپیمایی ماهان

بار مـجاز برای اکونومی کلاس : ۲۰ کیلوگرم

بار مجاز برای کلاس بیزینس : ۳۰ کیلوگرم

 •  شرکت هواپیمایی کیش ایر – هزینه اضافه بار

میزان بـار مجاز برای کلاس اکونومی : ۲۰ کیلوگرم و برای کلاس بیزینس برابر با ۳۰ کیلوگرم است.

شرکت هواپیمایی کیش ایر - هزینه اضافه بار - الی گشت

 •  شرکت هواپیمایی آسمان

حد مجاز بار برای کلاس اکونومی برابر با ۲۰ کیلوگرم است.

حد مجاز برای کلاس تجاری یا بیزینس برابر با ۳۰ کیلوگرم اسـت.

 • شرکت هواپیمایی آتا

بار مـجاز برای کلاس اکونومی : ۲۰ کیلوگرم‌ است.

بار مجاز برای کلاس بیزینس : ۳۰ کیلوگرم است.

 •  شرکت هواپیمایی ایران ایر – هزینه اضافه بار

حد مجاز بار برای کلاس اکونومی ۲۰ کیلوگرم است و برای کلاس بیزینس یا تجاری ۳۰ کیلوگرم اسـت.

شرکت هواپیمایی ایران ایر - هزینه اضافه بار - الی گشت

میزان هزینه اضافه بار در سفر خارجی چطور محاسبه می‌شود؟

میزان هزینه اضافه بار در سفر خارجی را با توجه به مقصد مشخص می‌کنند؛ یعنی برای مثال میزان بار مجاز برای کشور ژاپن با لندن متفاوت است. برای اینکه دچار مشکل نشوید، باید میزان بار مجاز آن شرکت هواپیمایی را هنگام تهیه بلیت مشاهده کنید. معمولا شرکت‌های هواپیمایی ایرانی برای سفرهای خارجی ۱۵ یورو به عنوان اضافه بار می‌گیرند. برای اینکه با میزان بار مجاز هر شرکت هواپیمایی آشنا شوید تا نیاز نباشد هزینه اضافه بار بدهید، الی گشت در ادامه مقدار بار مجاز برخی از مهم‌ترین شرکت‌های هواپیمایی را برای شما مسافران شرح می‌دهد‌.

 •  شرکت هواپیمایی klm

حداکثـر بار مجاز برای کلاس اکونومی : ۲۳ کیلوگرم است.

حداکثر بار مجاز برای کلاس بیزینس برابر با دو چمدان که باید ۳۲ کیلوگرم باشد. (دارای محدودیت در چمدان است)

در فرست کلاس میزان بار مجاز برابر با ۳ چمدان با وزن ۳۲ کیلوگرم است.

 • ایرلاین ترکیش ایر – هزینه اضافه بار

حـداکثر بار مجاز در کلاس اکونومی برابر با ۲۰ کیلوگرم است.

حداکـثر بار مجاز در کلاس بیزینس برابر با ۳۰ کیلوگرم اســت.

شرکت هواپیمایی ترکیش - هزینه اضافه بار - الی گشت

 • ایرلاین قطر و امارات متحده عربی – هزینه اضافه بار

حداکثر بار مجاز در کلاس اکونومی ۲۵ تا ۳۰ کیلوگرم است.

حداکثر بار مجاز برای بیزینس کلاس ۴۰ کیلوگرم و برای فرست کلاس ۵۰ کیلوگرم اســت.

 •  ایرلاین لوفت هانزا

مـیزان بار مجاز برای کلاس اکونومی با یک چمدان: ۲۳ کیلوگرم

مقدار بار مجاز برای کلاس اکونومی پریمیوم با دو چمدان : ۲۳ کیلوگرم

میزان بار مجاز در کلاس بیزینس با دو چمدان : ۳۲ کیلوگرم

مقدار بار مجاز در فرست کلاس با سه چمدان : ۳۲ کیلوگرم

بار مجاز شرکت هواپیمایی لوفتانزا - الی گشت

مقایسه‌ای بین بار اصلی و بار دستی – هزینه اضافه بار

مقایسه‌ای بین بار اصلی و بار دستی به صورتی است که هر مسافری اجازه دارد علاوه‌ بر باری که تحویلی می‌دهد یک چمدان یا ساک نیز به عنوان بار دستی با خود ببرد که باید حجم و ابعاد معین را رعایت کرده باشد. به طور کلی باید ابعادی بین ۵۶، ۴۵ و ۲۵ و وزن ۵ تا ۷ کیلوگرم داشته باشد تا در قسمت بالای صندلی جا شود. همه این موارد به شرکت هواپیمایی و کلاسی که انتخاب می‌کنید بستگی دارد برای مثال در کلاس بیزینس یا فرست تا ۱۵ کیلوگرم هم می‌توان با خود برد. به این موارد دقت کنید تا نیاز به پرداخت هزینه اضافه بار نشوید.

 • بار دستی مجاز در سفر داخلی

میزان بار دستی مجاز در سفر داخلی در کلاس اکونومی برابر با ۵ کیلوگرم و در کلاس بیزینس برابر با ۷ کیلوگرم است و تفاوتی ندارد هزینه اضافه بار توسط کدام شرکت هواپیمایی اقدام می‌کنید.

 • بار دستی مجاز در سفر خارجی – هزینه اضافه بار

بار دستی مجاز در سفر خارجی در کلاس اکونومی در ایرلاین‌های klm ، لوفت هانزا، قطر و امارات برابر با ۷ کیلوگرم و در کلاس بیزینس و فرست ۱۵ کیلوگرم است؛ اما ایرلاین ترکیش بار مجاز دستی را برای تمام کلاس‌ها ۸ کیلوگرم تعیین کرده است.

مقایسه‌ای بین بار اصلی و بار دستی - الی گشت

نکاتی در خصوص حمل بار دستی – هزینه اضافه بار

در خصوص حمل بار دستی بهتر است وسایل قیمتی خود مثل لپ‌تاپ، طلا، مدارک شناسایی را با خود به همراه ببرید و از بردن وسایل غیر ضروری خودداری کنید تا نه مجبور به پرداخت هزینه اضافه بار شوید و نه به مشکلات دیگر دچار شوید.

حمل بار دستی - الی گشت

نتیجه‌گیری – هزینه اضافه بار

وقتی تصمیم به سفر می‌گیریم باید تمام نکات را از پیش بسنجیم. یکی از این نکات میزان بار مجاز و هزینه اضافه بار است که با توجه به هر شرکت هواپیمایی، نوع کلاس و سفر داخلی و خارجی متفاوت است. حتما قبل از سفر هر شرکت هواپیمایی را که انتخاب می‌کنید از میزان بار مجاز آن آگاهی پیدا کنید تا بعد دچار مشکل نشوید‌. این میزان بار مجاز فقط مخصوص بار اصلی نیست و اگر شما قصد دارید وسایل گران‌بها خود را با خود ببرید نیاز است تا از میزان بار دستی مجاز هم آگاهی پیدا کنید. در این مطلب الی گشت تمام اطلاعات مهم در خصوص هزینه اضافه بار در فرودگاه و ایرلاین های مختلف را کامل بررسی کرد تا انتخاب دقیق و درستی داشته باشید.

سوالات متداول

۱- میزان بار مجاز ایرلاین ماهان چقدر است؟

شرکت هواپیمایی ماهان میزان بار مجاز در کلاس اکونومی را ۲۰ کیلوگرم و در کلاس بیزینس یا تجاری ۳۰ کیلوگرم تعیین کرده است.

۲- آیا میزان بار مجاز در همه شرکت‌های هواپیمایی یکسان است؟

خیر هر شرکت هواپیمایی با توجه به نوع کلاس و سفر داخلی و خارجی میزان بار مجاز متفاوتی دارد.

۳- آیا بار دستی هم وزن معینی دارد؟

بله بار دستی شما باید در ابعاد و وزنی باشد که در کابین بالای صندلی جا شود. بر این اساس بار دستی هم با توجه به شرکت هواپیمایی، نوع کلاس و سفر داخلی و خارجی میزان متفاوتی دارد.

۴- هزینه اضافه بار در سفر داخلی و خارجی چگونه محاسبه می‌شود؟

در سفر داخلی یک درصد از پول بلیت محاسبه می‌شود یعنی اگر شما ۵ کیلوگرم بار اضافی داشته باشید ۵ درصد از هزینه بلیت را به عنوان هزینه اضافه بار پرداخت می‌کنید اما باز با توجه به شرکت هواپیمایی متغیر است. در سفر خارجی معمولا ایرالاین‌های ایرانی ۱۵ یورو به عنوان اضافه بار دریافت می‌شود که این هم با توجه به مقصد متغیر است و باید میزان دقیق آن را از شرکت هواپیمایی که انتخاب کردید، بپرسید.

منبع: الی گشت