هادی رمضانی خواستار انتقال ایستگاه تالش به خارج از شهر رشت شد

هادی رمضانی با اشاره به فنس کشی در محدوده خیابان نواب رشت و مشکلات به وجود آمده، تصریح کرد: فردی ادعای سند مالکیت در آن زمین دارد. حریم آب چطور سند دارد؟ اداره ثبت چطور این سند را صادر کرده است؟ برخی افراد آرامش و آسایش شهروندان را به خطر می اندارند و مدعی هستند حقی دارند. برای گرفتن حق و حقوقشان هم باید راه قانونی را طی کنند.

به گزارش حرف تازه، در یکصد و چهاردهمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت که صبح دیروز در ساختمان شورا برگزار شد هادی رمضانی با اشاره به فنس کشی در محدوده خیابان نواب رشت و مشکلات به وجود آمده، تصریح کرد: فردی ادعای سند مالکیت در آن زمین دارد. حریم آب چطور سند دارد؟ اداره ثبت چطور این سند را صادر کرده است؟ برخی افراد آرامش و آسایش شهروندان را به خطر می اندارند و مدعی هستند حقی دارند. برای گرفتن حق و حقوقشان هم باید راه قانونی را طی کنند.

 

نایب رئیس شورا افزود: در خصوص نیروهای شرکتی، در قرارداد پیمانکاران باید ردیفی دیده شود که در مناسبت های خاص کارت هدیه ای در نظر گرفته شود. حتی در خصوص کارکنان رسمی نیز نیازی نیست چند روز قبل از یک مناسبت، لایحه دو فوریتی ارسال شود. از همان ابتدای سال باید در بودجه دیده شده باشد. شانیت و جایگاه کارکنان ما بسیار بالاست و باید شان و منزلتشان حفظ شود.

 

هادی رمضانی خواستار انتقال ایستگاه تالش به خارج از شهر رشت شد

 

هادی رمضانی با اشاره به مشکلات ایستگاه تالش تصریح کرد: برای ایستگاه تالش جانمایی در خارج از شهر صورت بگیرد. تجمعی که در این نقطه از شهر صورت می گیرد آرامش و آسایش را از مردم سلب می کند.

 

عضو شورای شهر رشت همچنین با اشاره به سوابق فعالیت مسجد کردمحله و و تعداد شهدای این مسجد، اظهار داشت: کمک مالی در جهت تامین اتوبوس و اعزام به مشهد مقدس، می تواند منجر به ایجاد انگیزه برای ادامه فعالیت های انقلابی در این مسجد شود. جوانان انقلابی بسیاری در مسجد ابوذر فعال هستند و این مسجد همواره در مسائل انقلابی جزء اولین ها بوده و تاثیرگذار بوده است.