نماینده ساکت به دنبال سکوت مجدد در مجلس !

یکی از نمایندگان در سال های حضورش در مجلس، کمتر کسی صدایش را به خاطر سپرده است. اکنون با اعلام کاندیداتوری، این نماینده ساکت به دنبال سکوت مجدد در مجلس است!

به گزارش اختصاصی حرف تازه، یکی از نمایندگان در سال های حضورش در مجلس، کمتر کسی صدایش را به خاطر سپرده است. اکنون با اعلام کاندیداتوری، این نماینده ساکت به دنبال سکوت مجدد در مجلس است!

وی که در بین حامیان طیف سیاسی خود به پاکدستی شهرت دارد آنچنان ساکت و بی اثر ظاهر شده که به زحمت میتوان نطق یا مصاحبه ای اثرگذار از او پیدا کرد.

با این حال او قصد دارد بار دیگر شانس خود را برای تکیه بر صندلی های سبز بهارستان بیازماید و جالب آن که جریان سیاسی حامی وی نیز همواره روی او حساب ویژه ای باز میکند.

اگر نگاهی به کارنامه این نماینده داشته باشیم در خصوص هیچ یک از مشکلات اساسی استان محل فعالیت خود، از صنعت و اقتصاد گرفته تا اشتغال و ردیف بودجه های ملی و غیره هیچ اقدام شایان توجهی به یادگار نگذاشته است.

شاید مهم ترین یادگار او برای مردم حوزه انتخابیه حضور برخی نزدیکان و اعضای ستادش در شورای همان شهر باشد که اتفاقا همان افراد نیز به دو دسته تقسیم شده اند و برخی با قطع امید از اثرگذاری او به کارزار انتخابی رقیب سنتی اش رفته اند.

بدون شک در تمامی شهرها مردم به نماینده ای نیاز دارند که بتواند صدای آنها در مجلس باشد و فریادشان را به گوش مسئولین برساند نه آن که تنها در اغلب جلسات حاضر باشد اما تاثیر بسزایی نداشته باشد.

پاکدستی و دوری از حاشیه و حضور مستمر در جلسات از ویژگی های شایسته تقدیر یک نماینده است اما بی تردید کافی نیست. اگر نگاهی به ترکیب مجلس داشته باشیم در هر دوره تعداد معدودی از نمایندگان در یاد مردم باقی مانده اند و آنها همان نمایندگانی هستند که قدرت چانه زنی، نطق های تاثیر گذار و تغییر معادلات را داشته اند؛ نه آنها که ساکت و بی حاشیه در گوشه ای نشسته اند.

شاید در این دوره نیز چنین افرادی با حضور در لیست های انتخاباتی بار دیگر پیروز شوند و به مجلس راه یابند اما بدون شک باز هم قدرت تغییر وضع موجود و اثرگذاری لازم را نخواهند داشت.