نظارت مستقیم مدیران شهری رشت از روند بهسازی و روکش آسفالت معابر

یوسف یزدانی سرپرست شهرداری رشت به همراه اعضای شورای اسلامی شهر ضمن نظارت مستقیم بر روند بهسازی و روکش آسفالت معابر شهری از فرآیند روکش آسفالت خیابانی در محدوده منطقه دو بازدید به عمل آورد.

به گزارش حرف تازه، یوسف یزدانی سرپرست شهرداری رشت به اتفاق اعضای شورای اسلامی شهر روز جمعه ۱۸ فروردین ۱۴۰۲  ضمن نظارت مستقیم بر روند بهسازی و روکش آسفالت معابر شهری از فرآیند روکش آسفالت خیابان تابان شمالی واقع در بلوار منظریه محدوده منطقه دو بازدید به عمل آورد.

روکش آسفالت خیابان تابان شمالی از جمله پروژه‌های انجام شده سازمان عمران و بازآفرینی شهری  و مدیریت منطقه دو شهرداری رشت است و مسعود عباس نژاد رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی، سید شمس شفیعی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی، پیمان پارسا مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی و دانش شکیب مدیر منطقه دو شهری سرپرست شهرداری را در این بازدید همراهی کردند.