محمدباقر بشردانش:

نصب بیش از حد تابلوهای تبلیغاتی نازیبایی شهر را به همراه دارد

تی تی خبر (حرف تازه) : مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری رشت از نصب تابلوهای تبلیغاتی غیرمجاز در سطح شهر رشت شدیدا انتقاد کرد. محمدباقر بشر دانش با اشاره به نصب تابلوهای تبلیغات محیطی غیر مجاز گفت: متاسفانه شاهد افزایش تعداد تخلفات تبلیغات محیطی در سطح شهر هستیم و یقینا با متخلفین برخورد خواهیم کرد. مدیر […]

تی تی خبر (حرف تازه) : مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری رشت از نصب تابلوهای تبلیغاتی غیرمجاز در سطح شهر رشت شدیدا انتقاد کرد.

محمدباقر بشر دانش با اشاره به نصب تابلوهای تبلیغات محیطی غیر مجاز گفت: متاسفانه شاهد افزایش تعداد تخلفات تبلیغات محیطی در سطح شهر هستیم و یقینا با متخلفین برخورد خواهیم کرد.

مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری رشت با بیان اینکه  شهر رشت ظرفیت مشخص و محدودی برای تبلیغات دارد افزود: تعدد تابلوهای تبلیغاتی بدون درنظر گرفتن ضوابط، زوائد بصری و نازیبایی شهر را به همراه دارد و سازمان زیباسازی خود را ملزم به برخورد قانونی با نصب غیر مجاز این تابلوها می‌داند.

بشردانش افزود:متاسفانه در برخی موارد شاهد هستیم علی رغم آنکه سازمان زیبا سازی به عنوان تنها مرجع واگذاری تابلوهای تبلیغاتی با توجه به سیاست گذاری‌های مدیریت شهری و مصوبات شورا محسوب می شود؛ افرادی بدون توجه به قوانین مصوب و ضوابط تعیین شده، اقدام به نصب بیلبوردها و نصب تابلوهای تبلیغاتی غیر مجاز در سطح شهر می کنند.

وی با تاکید بر دریافت جرایم عوارضی ارزش منطقه ای گفت : از این پس سازمان زیباسازی از مجاری قانونی علیه متخلفین اقامه دعوا خواهد کرد.
ایسنا