نصب المان های نوروزی در سطح شهر رشت

حرف تازه : محمدباقر بشردانش اظهار داشت: انتخاب المان های نوروزی بر اساس نمادهای بومی و ارتقای زیبایی بصری فضای شهری و القای حس شادابی شهروندان و گردشگران صورت گرفته است. مدیرعامل سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری در خصوص محل نصب المان ها عنوان نمود؛ المان شکرستان در ۲ محل روبروی بوستان ملت و […]

حرف تازه : محمدباقر بشردانش اظهار داشت: انتخاب المان های نوروزی بر اساس نمادهای بومی و ارتقای زیبایی بصری فضای شهری و القای حس شادابی شهروندان و گردشگران صورت گرفته است.

مدیرعامل سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری در خصوص محل نصب المان ها عنوان نمود؛ المان شکرستان در ۲ محل روبروی بوستان ملت و خیابان تختی، المان ساعت تحویل سال در ۲ محل خیابان حافظ و خیابان سعدی، المان وانت هفت سین در ۲ محل ابتدای منظریه، روبروی دانشگاه علوم پایه و گلباغ نماز، المان اسب و درشکه چی در ورودی سازمان زیباسازی، المان گاو املش در گلسار نبش بلوار توحید، المان زن روستایی در خیابان سعدی، المان سبد سفره هفت سین در روبروی کلاه فرنگی پارک قدس، المان کلبه چوبی در میدان فرهنگ و المان شهر فرنگ در خیابان سعدی نصب می شود.