نشست مشترک مدیریت شهری لاهیجان با دبیرکل ملی یونسکو برای ایجاد دبیرخانه دائمی چای

نشست مشترک مدیریت شهری لاهیجان با دبیرکل ملی یونسکو در تهران برای ایجاد دبیرخانه دائمی چای برگزار شد.

حرف تازه – نشست مشترک رضا زنده دل شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر لاهیجان در سالن کنفرانس کمیسیون ملی یونسکو ایران با حضور دکتر ایوبی دبیرکل یونسکو در ایران، دکتر طباطبایی مشاور وزیر ارشاد در حوزه میراث فرهنگی جهت ایجاد دبیرخانه دائمی آیین های جهانی چای در لاهیجان و همچنین  انجام تمهیدات لازم برای  برگزاری جشنواره چای در لاهیجان‌ با دعوت از سفرای کشورهای چای خیز ( ۹ کشور ) برگزار شد.